Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Necati MENEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya, FİZİKOKİMYA, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1993, Sayfa 141-160. 2 R.A. Alberty, F. Daniels, PHYSICAL CHEMISTRY, Fifth Edition, SI Version, John Wiley & Sons, New York, 1980, Sayfa. 3. Gordon M. Barrow, PHYSICAL CHEMISTRY, Fourt Edition, McGraw Hill International Book Company Tokyo 1983 Sayfa 307-340 4. A.R. Berkem, Elektrokimya, İ.Ünivesitesi Yayınları, 1984. 4 O. Alpaut, Elektrokimya, Hacettepe Ü. Yayınları, 1978. 5. S. Üneri, Elektrokimya, A. Ü. Yayınları, 1978. 6.] A. ZEREN, ELEKTROKİMYA, Mimoza Basım yayım ve dağıtım A.Ş., Geliştirilmiş 3. Baskı, Konya, 1991. 7. D.A.Skoog, Enstrumental Analiz İlkeleri (çeviri) Bilim Yayıncılık 1998 8. Konu ile ilgili makaleler

Dersin İçeriği

Elektrokimya, elektroliz, piller, termodinamik, potansiyometri, elektrotlar, elektrot uygulamaları, potansiyiyometrik analizler, Kantititaf analiz, kalitatif anliz,, Potansiyometri uygulamalrı

Dersin Amacı

Potansiyometri ve uygulamalarını öğrenmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrokimya,
2 elektroliz
3 Piller
4 termodinamic
5 potansiyometri
6 Elektrotlar
7 elektrot uygulamaları
8 sınav
9 potansiyiyometrik analizler
10 Kantititaf analiz,
11 kalitatif analiz
12 Potansiyometri uygulamaları
13 Potansiyometri uygulamaları
14 Potansiyometri uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528365 Elektrokimyanının temel ilkelerini öğrenmek
2 1528366 Potansiyometinin temel ilkelerinini öğrenmek
3 1528369 Potantsiyometride elektrotların özelliklerini öğrenmek
4 1528370 Potansiyometri uygulamalarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr