Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr: Hasan İÇBUDAK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Ders Notları [2] Peter Bamfield, Chromic Phenomena: The Technological Applications of Colour Chemistry, The Royal Society of Chemistry, 2001.

Dersin İçeriği

Kromik Olaylar ve Renk Kimyasının Teknolojik Uygulamaları; Tersinir Renk Değişimini Kapsayan Olaylar; Fotokromizm, Spirobenzoprenler, Spironaftooksoazinler, Benzo ve Naftopranlar; Fulgitler, Diariletenler, Bazı fotokromik Sistemler, Fotokromik Maddelerin Uygulamaları; Termokromizm, Organik ve Organometalik Termokromik Maddeler; Tersinir Termokromik Organik Sistemler, Moleküller Düzenlenmeler; Steroizomerizm, Makromoleküler Sistemler; Tersinir Dolaylı Termokromik Sistemler, Termokromik Maddelerin Uygulamaları; Kompozit Termokromik Pigmentler; İyonokromik Maddeler, İyonokromizimin Uygulamaları; Solvatokromizim, Çözücü Polaritesi ve Solvatokromik Kaymalar, Solvatokromizimin Uygulamaları; Anorganik Pigmentler; Özel Etkili Pigmentler; Non-lineer Optik Maddeler, Optik Veri Depolama; Biyolüminesans Gösteren Sistemler

Dersin Amacı

Teknolojik uygulamaları bulunan tersinir renk değişim olayları ve mekanizmaları konusunda detaylı bilgi edinilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tersinir renk değişim olayları
2 Fotokromizim, fotokromik sistemler
3 Fotokromik maddelerin uygulamaları
4 Termokromizim
5 Organik ve organometalik termokromik maddeler
6 Termokromik maddelerin uygulamaları
7 Solvatokromizim
8 Çözücü polaritesi ve solvatokromik kaymalar, solvatokromizimin uygulamaları
9 Arasınav
10 İyonokromizim, iyonokromizimin uygulamaları
11 Mekanokromizim ve mekonokromik metal kompleksleri
12 Kromotropik acesülfam-metal kompleksleri
13 Non-lineer optik maddeler ve optik veri depolama
14 Biyolüminesans gösteren sistemler
15 Yarıyıısonu Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601446 Tersinir renk değişim olaylarını tanımlar
2 1601450 Fotokromizim, termokromizim, solvatokromizim, mekanokromizim ve iyonokromizimin esasını bilir
3 1601447 Anorganik bileşiklerde gözlenen tersinir renk değişim mekanizmalarını bilir
4 1601449 Organik bileşiklerde gözlenen tersinir renk değişim mekanizmalarını bilir
5 1601451 Tersinir renk değişim mekanizmalarının aydınlatılmasında kullanılan metotları bilir
6 1601448 Tersinir renk değişim olaylarının teknolojik uygulamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr