Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Emine COŞKUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1] G.C. Bond, Heterogenous catalysis: principles and applications, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1987. [2] S. Bhaduri, D. Mukesh, Homogenous catalysis: machanisms and industrial applications, John Wiley and Sons Inc., New York, 2000. [3] Cemil Şenvar, Fizikokimya Cilt 4: Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller, İstanbul, Mayıs 1985. [4] P. Atkins, J. De Paula, Atkins’ Physical Chemistry, Ninth edition, (Çeviri Editörleri: E. Kılıç, H. Yılmaz, S. Yıldız), Bilim Yayıncılık, Ankara, 2013. [5] Tevfik Atalay, Kimyasal Kinetik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Kasım 2005.

Dersin İçeriği

Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri, katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması, homojen kataliz, heterojen kataliz, heterojen katalizörler, enerji dönüşümünde ve hidrokarbon üretiminde kataliz, asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler, yükseltgenme katalizi, ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz, atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Dersin Amacı

Katalizin tanımını, temel kavramlarını, katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını, katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özelliklerini öğretmek, kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katalizin temel esasları, katalizin tanımı, katalizlenmiş reaksiyonların kinetikleri,
2 Katalitik sistemlerin sınıflandırılması, katı katalizörlerin sınıflandırılması,
3 Homojen kataliz ve özellikleri,
4 Katalizörlerin özellikleri,
5 Heterojen kataliz,
6 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı,
7 Heterojen katalizörler: yapıları, hazırlanması ve kullanımı,
8 Enerji dönüşümünde kataliz,
9 ARASINAV
10 Hidrokarbon üretiminde kataliz,
11 Asidik katılar üzerindeki reaksiyonlar ve çift fonksiyonlu katalizörler,
12 Yükseltgenme katalizi : petrokimyasal endüstri,
13 Ağır anorganik kimyasallar endüstrisinde kataliz,
14 Atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 26 2 52
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2026405 Öğrenciler katalizin temel kavramlarını tanımlar.
2 2026406 Öğrenciler katalitik sistemlerin sınıflandırılmasını bilir ve açıklar.
3 2026407 Öğrenciler katalizlenmiş reaksiyonların kinetiklerini ve katalizörlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 2026408 Öğrenciler kimya endüstrisinde ve atmosferik kirliliğin kontrolünde kataliz uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 85176 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 85177 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 85178 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 85179 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 85180 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 85181 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 85182 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 85183 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 85184 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 85185 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr