Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Emine KAYA ALTOP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zimdahl, Z., 1993. Fundamentals of weed science.Academic Press Inc. New York. Uygur, F.N., 1986. Yabancı ot bilmine giriş. PLITS, Stutgart amouz, P., Hamouzova, K., 2016. A Handbook of Weed Seedlings. Kurent, S.R.O Vrbenska. Czech Rebuplish Cullen, J.2006. Practical Plant identification. Cambridge University press.U.K

Dersin İçeriği

Öğrencilere sistemetik ve sistematik terimler ile yabancı otların biyolojisi ve tür teşhisleri konularında bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere sistemetik ve sistematik terimler ile yabancı otların biyolojisinin ve tür teşhislerini yapmaya yönelik kazanımların sağlanmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı otların tanımlanması ve dağılımı
2 Yabancı ot tohumlarının çimlenmesi
3 Yabancı ot tohumların seksüel çoğalması
4 Yabancı ot tohumların aseksüel çoğalması
5 Taksonomi
6 Kök, yaprak ve çiçek yapıları
7 Asteraceae, Aceraceae, Alismataceae, Amaranthaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
8 Boraginaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
9 Convolvulaceae, Cuscutaceae, Cyperaceae, Dipsacaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
10 uphorbiaceae, Fabaceae, Fumariaceae, Geraniaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
11 Hydrophyllaceae, Hypericaceae, Juncaceae, Lamiaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
12 Malvaceae, Poaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
13 Scrophulariaceae, Solaaceae, Plantaginaceae, Orobanchaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi
14 Typhaceae, Urticaceae, Verbenaceae, Violaceae, Viscaceae familyalarının tür teşhisleri Familya bazında tür teşhisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 9 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 7 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
7 Laboratuvar 15 2 30
12 Takım/Grup Çalışması 20 2 40
20 Rapor Hazırlama 13 6 78

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1426691 Yabancı ot türlerinin morfolojik özelliklerine bağlı olarak bunları teşhis eder.
2 1427133 Parazit yabancı ot türlerini ve bunların biyolojilerini tanımlar.
3 1427196 Yabancı otların biyolojisi ve yayılma yollarını tanımlar.
4 1427340 Yabancı otların yayılışı, önemi ve zarar şekillerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 2 2 5 5 1 5 3 5 1 1 1 5 3 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 2 5 2 1
2 2 5 2 2 5 5 1 5 3 5 1 1 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 2 5 2 1
3 2 5 2 2 5 5 1 5 3 5 1 1 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 1 5 1 1
4 2 5 2 2 5 5 1 5 3 5 1 1 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr