Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Sebahat SULLIVAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-A Manual of Acarology (Krantz,G.W., Walter, D.E., 2009. Texas Tech University Press, Texas, USA). -Eriophyoid Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control (Eds.: E.E. Lindquist, M.W. Sabelis and J. Bruin, 1996. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands). -Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1A). -Spider Mites-Their Biology, Natural Enemies and Control. (Eds.: W. Helle and M.W. Sabelis, 1985. Elsevier Science Publ., Amsterdam, The Netherlands. Vol.1B). -Akarolojiye Giriş (Ecevit, O., 1981. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun).

Dersin İçeriği

Akarolojiye giris, akarlarin sınıflandırılması ve yakin hayvan gruplari, morfolojisi-vucudun kisimlari ve segmentasyonu, akarlarin anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme davranışları, yaşama ortamları-serbest ve parazit yasayan akarlar, önemli familya ve türleri, teshis anahtarlari, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemleri

Dersin Amacı

Akarların sistematikteki yeri, sınıflandırılması, morfolojisi, anatomisi, hayat devirleri, beslenme ve üreme gibi davranışları, yaşama ortamları, akar sistematigi, önemli familya ve türleri, toplanması, saklanması, preparatlarının yapımı ve ekonomik önemlerini öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akarların sistematikteki yeri ve yakın hayvan grupları Sunu.1. Akarların Sistematikteki Yeri.pdf
2 Akarların morfolojisi: Kütiküla ve vücudun segmentasyonu Sunu.2. Akarların Morfolojisi I.pdf
3 Akarların morfolojisi: Vücudun kısımları, bacaklar ve his organları Sunu.3. Akarların Morfolojisi II.pdf
4 Akarların anatomisi: Sindirim sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, kas sistemi Sunu.4. Akarların Anatomisi I.pdf
5 Akarların anatomisi: Solunum sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi Sunu.5. Akarların Anatomisi II.pdf
6 Akarların hayat devri: Embriyonik ve postembriyonik gelişme, beslenme ve üremeleri Sunu.6. Akarların Hayat Devri.pdf
7 Akarların yaşayışı ve yaşama ortamları: Serbest yaşayan formlar, parazit yaşayan formlar Sunu.7. Akarların Yaşayışı ve Yaşama Ortamları.pdf
8 Ara sinav
9 Akarların sınıflandırılması ve teşhis anahtarları Sunu.8. Akarların Sınıflandırılması.pdf
10 Tetrastigmata ve Mesostigmata takımları hakkında genel bilgiler ve bu takımlara bağlı örneklerin incelenmesi ve çizilmesi Sunu.9. Tetrastigmata & Mesostigmata.pdf
11 Metastigmata takımı hakkında genel bilgiler ve bu takıma bağlı örneklerin incelenmesi ve çizilmesi Sunu.10. Metastigmata.pdf
12 Prostigmata takımı hakkında genel bilgiler ve bu takıma bağlı örneklerin incelenmesi ve çizilmesi Sunu.11. Prostigmata.pdf
13 Astigmata takımı hakkında genel bilgiler ve bu takıma bağlı örneklerin incelenmesi ve çizilmesi Sunu.12. Astigmata.pdf
14 Cryptostigmata takımı hakkında genel bilgiler ve bu takıma bağlı örneklerin incelenmesi ve çizilmesi Sunu.13. Cryptostigmata.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 11 11
7 Laboratuvar 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1421535 Akarların sistematikteki yerini bilir
2 1426968 Akarların morfolojisini ve anatomisini bilir
3 1433406 Akarların üreme ve gelişmesini bilir
4 1435822 Akarların beslenme şekillerini ve yaşama ortamlarını bilir
5 1438120 Akarların sınıflandırmasını bilir
6 1440094 Tarımsal açıdan önemli zararlı ve yararlı akar türlerini bilir ve tanır
7 1441930 Akarlarin ekonomik onemini bilir
8 1421676 Akarların toplanması, saklanması ve preparatlarının yapılmasını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 4 3 4 1 3 3 4 4 5 5 5 5 5 1 1 5 3
2 1 1 5 5 5 1 4 5 4 1 1 5 3 2 3 2 4 2 3 3 4 4 5 4 5 1 1 5 3
3 1 1 5 5 5 1 4 5 4 1 1 5 4 3 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 5 1 1 5 2
4 1 1 5 5 5 1 5 5 4 1 1 5 3 2 3 2 2 3 3 2 5 3 5 4 5 1