Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Berna Tunalı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratory Manual fur fungi PCR methods for Fungi,Modern assays for Plant Pathogenic fungi (Edt. Schots A., Dewey FM and Oliver R, 1994) Application of PCR in Mycology (Edt. Bridge PD., Arora DK., Rddy CA and Elander RP,1998)

Dersin İçeriği

Ogrencilere funguslarin nasil izole edilecegini,saklanabilecegini, nasil molekuler ve morfolojik olarak tanisinin yapilabilecegini ogretmektir. Ayrica inokulasyon metotlari ile patojenite testlerinin nasil yapilacagi, funguslar icin kullanilacak laboratuar alet ve malzemelerinin kullanimi, laboratuarda uzerinde calisilan fungal patojenlerin cevreye bulasmasini onlemek icin alinmasi gereken teknikler bu ders icinde ele alinmaktdir.

Dersin Amacı

Funguslar ile bilimsel calismalarin nasil yapilacagini ogretmek ve bir mikoloji laboratuarinda kullanilan cihazlarin kullanimlarini ogretmetir. Funguslarin nasil teshis edileceginin de yollarini gostermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 bitki parcalarindan funguslarin izolasyon metotlari x
2 Izolasyon metotlarinin devami x
3 Fungus besi ortamlarinin hazirlanmasi selektif ve selektif olmayan besi ortamlarinin tanitilmasi x
4 Funguslarin saklanma yollarinin uygulamali olarak incelenmesi x
5 Funguslarin saklanma yollarinin uygulamali olarak incelenmesi devami x
6 Funguslarin inokulasyonunda dikkat edilecek konular x
7 Funguslarin morfolojik olarak tanilanmasinda teshis anahtarlarinin kullanimi x
8 Funguslarin molekuler tanilanmasinda DNA ekstraksiyonunun uygulanisi x
9 Funguslarda uygulanan bazi PCR tekniklerinin uygulamali anlatimi x
10 Funguslarin belli lokasyonlardan, bolgelerden ve ulkelerden yayilmasinin onune gecilmesi icin alinmasi gereken onlemlerin anlatilmasi x
11 Funguslarin uretimi icin kullanilan ozel teknikler x
12 Laboratuardan fungal patojenlerin cevreye bulasmalari onlemek icin yapilmasi gereken duzenlemeler x
13 Yaprak, basak ve kok ve kok bogazi patojenlerinde patojenite teknikleri x
14 Yaprak, basak ve kok ve kok bogazi patojenlerinde patojenite teknikleri devami x
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
7 Laboratuvar 10 30 1
13 Deney 3 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
7 Laboratuvar 10 5 50
13 Deney 3 10 30
36 Rapor 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114388 1400505 Laboratuar alet ve ekipmaninin nasil kullanilacagini ogrenir.
114389 1403542 Mikroskopta funguslarin tanimlanmasini ve belli miktarda bir spor konsantrasyonunun nasil hazirlanacagini ogrenir.
114390 1405476 Funguslarin morfolojik ve molekuler teshis metotlarini ogrenir.
114391 1410471 Funguslar ile patojenite denemelerinin nasil yapilacagini ogrenir
114392 1422343 Funguslarin nasil izole edilecegini ve nasil saklanacagini ogrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
114388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
114389 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3
114390 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2
114391 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4