Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüsrev Mennan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Parker, C., C.R. Riches. 1993. Parasitic weeds of the world. CAB İnternational. UK.

Dersin İçeriği

Striga, Alectra ve Orobanche türlerinin taksonomisi ve teşhis - tanı anahtarı, önemli Striga, Alectra ve Orobanche türleri. Biyoloji, fizyoloji, ekolojisi ve mücadele yöntemleri. Kök paraziti yabancı otlar. Cuscuta türlerinin taksonomisi, teşhis-tanı anahtarı. En önemli Cuscuta türleri ve onların biyoloji, fizyoloji, ekoloji ve kontrol yöntemleri. Loranthaceae ve Viscaceae ‘nın taksonomisi, teşhis ve tanı anahtarları. Biyolojileri, fizyolojileri, ekolojileri ve kontrolü.

Dersin Amacı

Tüm dünyada önemli parazit yabancı otların teşhisi, biyoloji, fizyoloji, ekolojisi ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 STRİGA TÜRLERİNİN TAKSONOMİSİ ve TEŞHİSİ ‘Striga hermonthica, S. densiflora, S. passargei, S. gesnerioides, S. asiatica, S. laterices’
2 STRİGA TÜRLERİNİN BİYOLOJİ ve FİZYOLOJİSİ ‘Tohum, Uzun Ömürlü Olma, Çimlenme, Konukçu Bitkiye Teması, Bağlanması ve Penetrasyonu’
3 STRİGA TÜRLERİNİN EKOLOJİSİ ‘Sıcaklık, Işık, Nem, Toprak Tipi, Verimlilik’
4 TAHILLARDAKi Striga TÜRLERİNİN KONTROLÜ ‘Kültürel ve Mekanik Kontrol Metotları, Biyolojik Kontrol Metotları, Kimyasal Kontrol , Entegre Mücadele’
5 OROBANCHE TÜRLERİNİN TAKSONOMİSİ ve TEŞHİSİ ‘Orobanche ramosa, O. aegytiaca, O. minor, O. cernua, O.crenata’
6 OROBANCHE TÜRLERİNİN BİYOLOJİ ve FİZYOLOJİSİ ‘Tohum, Uzun Ömürlü Olma, Çimlenme, Konukçu Bitkiye Teması, Bağlanması ve Penetrasyonu, Konukçu Bitkideki Etkileri’
7 OROBANCHE TÜRLERİNİN EKOLOJİSİ ‘Sıcaklık, Işık, Nem, Toprak Tipi, Verimlilik, Patojenler’
8 Orobanche TÜRLERİNİN KONTROLÜ ‘Kültürel ve Mekanik Kontrol Metotları, Biyolojik Kontrol Metotları, Kimyasal Kontrol, Entegre Mücadele’
9 CUSCUTA TÜRLERiNİN TAKSONOMİSİ ve TEŞHİSİ ‘Cuscuta reflexa, C. monogyna, C. lupuliformis, C. japonica, C. pedicellata, C. planiflora, C. epilinum’
10 CUSCUTA TÜRLERiNİN BİYOLOJİ VE FİZYOLOJİSİ ‘Tohum, Uzun Ömürlü Olma, Çimlenme, Konukçu Bitkiye Teması, Bağlanması ve Penetrasyonu, Konukçu Bitkideki Etkileri’
11 CUSCUTA TÜRLERiNİN EKOLOJİSİ ‘İklim, Işık/Gün Uzunluğu, Toprak Tipi, Patojenler’
12 Cuscuta TÜRLERİNİN KONTROLÜ ‘Kültürel ve Mekanik Kontrol Metotları, Biyolojik Kontrol Metotları, Kimyasal Kontrol , Entegre Mücadele’
13 Diğer Parazit Yabancı Otlar
14 Diğer Parazit Yabancı Otlar
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 10 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
6 Uygulama/Pratik 10 8 80
20 Rapor Hazırlama 12 5 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1421951 Tüm dünyada önemli parazit yabancı ot türlerinin neler olduğunu öğrenir
2 1432613 Bu parazit yabancı otların diğer yabancı otlara göre zarar yönünden üstünlüklerini öğrenir
3 1413780 Bulaşma ve çoğalma yollarını öğrenir
4 1414349 Mücadele yöntemlerini ve mücadelesinde dikkat edilecek önemli hususlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 1 2
2 1 2 2 1 2
3 1 2 1 1 2
4 1 2 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr