Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Miray Sökmen *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Genetics of Plant Virus Resistance, Byoung-Cheorl Kang, Inhwa Yeam, and Molly M. Jahn. Annual Review of Phytopathology, Vol. 43: 581-621. 2. Strategies and mechanisms of plant virus resistance Shih-Shun Lin, Rossana Henriques, Hui-Wen Wu, Qi-Wen Niu, Shyi-Dong Yeh and Nam-Hai Chua. Plant Biotechnology Reports .Volume 1, Number 3, 125-134.

Dersin İçeriği

Bitkilerde dominant (R) ve resesif dayanıklılık genleri, dayanıklılık mekanizmaları, gene karşı gen teorisi, hipersensetif (aşırı hassasiyet) reaksiyon, gen sessizliği, resesif dayanıklılıkta konukçu translasyon başlangıç faktörlerinin (eIF4E) rolü, dayanıklılığın kırılması, dayanıklılığı belirleme yöntemleri.

Dersin Amacı

Bitkilerde viral hastalıklara karşı genetik dayanıklılığın çeşitleri ve mekanizmalarının öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerin patojenlere karşı reaksiyonuyla ilgili terimler (İmmun, Dayanıklı, Tolerant, Hassas, Aşırı Hassas)
2 Bitkilerdeki Dayanıklılık Tipleri (Morfolojik-Yapısal Dayanıklılık, Fonksiyonel Dayanıklılık, Hücresel Dayanıklılık)
3 Monogenik ve poligenik dayanıklılık kavramları
4 Bitkideki dominant genler ve patojendeki avirulens genleri arasındaki interaksyon (Gene karşı gen ilişkisi)
5 Aşırı hassasiyet (Hipersensetif reaksiyon; HR) oluşumu
6 HR oluşumu sırasında konukçu hücrelerindeki biyokimyasal değişiklikler
7 Hücresel dayanıklılıkla ilgili sinyallerin sistemik olarak iletilmesi (SAR; sistemik kazanılmış dayanıklılık)
8 Ara sınav
9 Patojenisite ile İlişkili Proteinler (PR proteinler)
10 Resesif dayanıklılık: Konukçu Translasyon başlangıç faktörleri (eIF) ve viral enfeksiyonlardaki rolleri
11 Translasyon Başlangıç faktörlerinin çeşitleri ve virüslere dayanıklılıktaki rolleri
12 Gen inaktivasyonu veya gen susturulması nedir?
13 Gen susturulmasının mekanizması ve virüslerin bu mekanizmayı baskılayıcı genleri
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 3 15
11 Soru-Yanıt 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 4 2 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
54 Ev Ödevi 3 15 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125196 1418547 Kalitatif ve kantitatif dayanıklılık kavramları hakkında bilgi sahibidir,
125197 1433681 Virüslere karşı dominant dayanıklılığın mekanizmasını ve etkili faktörleri açıklayabilir,
125198 1434761 Resesif dayanıklılık mekanizmasını ve resesif dayanıklılıkta rol oynayan viral ve bitkisel yapı ve molekülleri bilir,
125199 1425410 Viral genlerin susturulması mekanizmasını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
125196 2 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5
125197 3 4 3 3 3 5 5 3 5 4 5
125198 3 4 3 3 4 5 5 3 5 4 5
125199 3 5 3 4 3 5 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr