Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Nazlı Dide Kutluk Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. E. F. Matthews. 1991. Plant Virology, Academic Press. p.835. Edit: C. M. Rush. 2001- 2005. IWGPVFV Symposium Books

Dersin İçeriği

Bitki köklerinde enfeksiyon oluşturan fungus ve nematodlar toprak kökenli virüs hastalıklarını da taşımaktadır. Bu derste toprak kökenli virüslerin özellikleri, epidemiyolojileri, virüs-vektör ilişkileri, vektörle taşınmanın moleküler yönlerini irdelenmektedir.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; sebzeler ve tarla bitkilerinde sorun olan toprak kökenli virüs hastalıklarını tanımlamasını, bu hastalıkların teşhislerinde ve mücadelesinde kullanılan yöntemleri uygulamasını ve karşılaştıkları bir sorunun çözümünü sonuçlandırmayı ve raporlaştırmayı gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak kökenli protozoa vektörlerle virüslerin taşınması Plasmodiophorid vek..pptx
2 Plasmodiophoroid vektörler: vektör taksonomisi, Polymyxa betae’nın yaşam devri, vektör-virüs ilişkileri Plasmodiophorid vek..pptx
3 Plasmodiophoroid vektörler: vektör ekolojisi, Polymyxa türlerinin moleküler karakterizasyonu, vektörün belirlenmesi Plasmodiophorid vek..pptx
Toprak kökenli ş. pancarı virüsleri.ppt
4 Plasmodiophoroid vektörler ile virüsler: Benyvirüsler, Pomovirüsler, Virüs türleri arasındaki interaksiyonlar, Rhizomania hastalığı N.Dide Kutluk Yılmaz.ppt
5 Polymyxa graminis, Furovirüsler, Pecluvirüsler, Bymovirüsler toprak kökenli buğday virüsleri.pptx
6 Toprak kökenli fungal vektörlerle virüslerin taşınması Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
7 Chytridioid vektörler: vektör-virüs ilişkileri, Olpidium brassicae’nın yaşam devri Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
8 Chytridioid vektörler ile virüsler: Tombusvirüsler, Aureusvirusler, Carmovirusler Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
9 Chytridioid vektörler ile virüsler: Necrovirusler, Dianthovirusler Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
10 Mücadele yöntemleri Chytridioid Vektörlerle Taşınan Virüsler.pptx
11 Bitki patojeni virüslerin nematodlarla taşınması Nematodlarla taşınan virüsler.pptx
12 Tobravirüsler nematodlarla taşınan virüsler.pdf
13 Nepovirüsler nematodlarla taşınan virüsler.pdf
14 Mücadele yöntemleri nematodlarla taşınan virüsler.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 35 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1416508 Bitkilerde zarar oluşturan toprak kökenli virüs hastalıkları hakkında bilgi sahibidir.
2 1395735 Toprak kökenli virüs hastalıkları ile mücadele hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 3 3 5 1 1 5 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5
2 4 1 3 4 5 1 1 5 4 5 5 1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr