Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Berna TUNALI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fungisitler. Prof.Dr. Nafiz DELEN Bitki Koruma Ilaclari

Dersin İçeriği

Fungistlerin tarihcesi, ilk kullanilan fungistlerden gunumuze gelismeler, fungistlerin etki sekilleri, kullanim alanlari, yapilari ve bitki ve topraga farkli uygulanma metotlari bu ders icerisinde ele alinmaktadir.

Dersin Amacı

Fungisit nedir ogretilmesi etki sekilleri, kullanim yerleri, yapilarina gore gruplandirilmsi ve belli basli hastaliklara karsikullanilmasi gereken fungisitlerin etki sekillerine gore ogretilmesi amaclanmaktadir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak hastalıklarla mücadele yöntemleri, kimyasal mücadele de kullanılan bir fungisitin geliştirlmesinde izlenecek safhalar yok yok
2 Fungisitlerin formülasyon tipleri, akut toksisite, kronik toksisite tanımları, fungisit tipleri yok yok
3 Kullanma yerlerine göre fungisitler, fungisitlerle ilgili bazı özel tanımlar yok yok
4 Etki yeri özelleşmiş ve etki yeri özelleşmemiş fungisit ne demektir? Bakırlı fungisitler ve kullanıldığı bitkiler ve üzerindeki hastalık etmenleri nelerdir? yok yok
5 Kükürtlü fungisitler, organik kükürtlü (Dithiocarbamate terkipli) fungisitler ve kullanıldığı bitki ve hastalık etmenleri yok yok
6 Phtalimide, Dicarboximide ve aramatik Bileşikli fungisitler ve kullanım yerleri ele alınmaktadır. yok yok
7 Dinitrophenol, Organik Fosforlu, Phenylsulphamide fungisitler ve kullandığı hastalık etmenleri ve bitkiler ele alınmaktadır. yok yok
8 Pyrrole, Strobulirine ve AMIDE, ACYLAMINO, ANILIDE VE BENZAMİDE FUNGİSİTLERİ ve kullnıldığı bitki hastalıkları yok yok
9 Benzimidazole ve morpholine fungisitler ve kullanıldığı bitki hastalıkları ele alınmaktadır. yok yok
10 Pyrimidine, Conazole ve Oxazole grubu fungisitler ve kullanılan bitkiler ile üzerindeki hastalık etmenleri ele alınmaktadır. yok yok
11 Diğer fungisitler, biyolojik mücadele ajanı funguslar be bakteriyel hastalıklarda kullanılan fungisitler ele alınarak öğrenciler bilgilendirilmektedir. yok yok
12 Bitki aktivatörleri, Fungisitlere karşı direnç oluşumu ve direnç yönetimi konuları ele alınmaktadır. yok yok
13 Fungisitlere dayanıklılık dayanıklılık oluşan fungisitler konuları ele alınmaktadır. yok yok
14 Ülkemizde üretimi yasaklanan fungisitler ve piyasadan kaldırılma tarihleri incelenerek öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. yok yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 45 45
2 Final Sınavı 1 45 45
4 Quiz 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537879 Fungisit nedir, nasıl gruplanır, etki şekilleri nasıldır bu konular öğretilir
2 1537880 Bitki hastalıkları mücadelesinde kullanılan fungisitlerin tarihi gelişimi, fungisitlerin genel özellikleri, formülasyon tipleri hakkında öğrencilerin bilgi edinilmesi sağlanır.
3 1537881 Kullanma yerlerine göre fungisitler nasıl ayrılmaktadır? Bu uygulamalar nasıl yapılmaktadır, bu konular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.
4 1537882 Etki yeri özelleşmemiş ve etki yeri özelleşmiş fungisit grupları hakkında bilgi verilir, Bu fungisitlerin hangi hastalıklara karşı kullanılacağı anlatılır. Biyolojik mücadele ajanları ve etki mekanizması ile kullanıldığı hastalıklar ele öğretilir.
5 1537883 Fungisitlere karşı funguslarda dayanıklılık oluşma durumu ve dayanıklılık oluşma şartları ve dayanıklılığın engellenmesi için gerekenler öğretilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74436 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
2 74437 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
3 74438 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
4 74439 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
5 74440 Bitki patojenlerinin, yabancı otların, böcek, nematod ve akar gibi zararlıların teşhis ve tanılanmasına yönelik geleneksel ve güncel laboratuvar yöntemlerini kendi alanında kullanır.
6 74441 Yabancı otların konvansiyonel ve moleküler düzeyde teşhisi, biyolojileri konusunda araştırma faaliyetleri yürütür.
7 74442 Böcek, nematod ve akarların laboratuvar şartlarında kitlesel üretimi için kullanılan yöntemleri uygular.
8 74443 Laboratuvar alet ve ekipmanlarını kullanır.
9 74444 Probleme yönelik hipotez geliştirir, bilimsel bir yaklaşım içerisinde laboratuvar, sera ve arazi şartlarında denemeler kurar.
10 74445 Deneme bulgularını yorumlar ve benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırır.
11 74446 Bitki patojenlerini izole eder ve gerek in vitro gerekse in vivo şartlarda kültüre alır, biyolojik, moleküler, mikroskobik ve biyokimyasal yöntemler ile teşhis eder.
12 74447 Böcek, nematod, akar gibi bitki zararlılarını makroskobik ve mikroskobik teşhis kriterlerini kullanarak teşhis eder, laboratuvar ve arazi çalışmaları ile biyolojilerini izler.
13 74448 Bitki sağlığı ile ilgili olarak en uygun koruyucu ve tedavi edici yöntemleri seçer ve uygular.
14 74449 Bilimsel bir konudaki açıklamaları takip eder, plan yapar ve deneysel çalışmalar için sorumluluk alır.
15 74450 Bitkilerdeki biyotik ve abiyotik problemleri tanır, yorumlar ve çözer.
16 74451 Uzman olduğu alanda edindiği bilgileri kullanarak araştırma verilerini toplar ve analiz eder.
17 74452 Araştırma sonuçlarını lisansüstü tez olarak yazar ve bilimsel makale haline getir.
18 74453 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme becerisi kazanır.
19 74454 Temel bilgisayar kullanımı ve yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kendi alanında bilgiye erişme ve kaynak araştırması yapabilmek için verimli bir şekilde kullanır.
20 74455 Güncel mesleki konuları takip etmenin kariyerindeki önemini ve yaşamı boyunca “hayat boyu öğrenme” prensibini benimser.
21 74456 Uzman olduğu alandaki bilgisini ve fikirlerini, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı değişik sunum teknikleri ile ifade eder, bilgi birikimini akademik ve tarımsal alanda çalışan kişilere ve öğrencilere aktarır.
22 74457 En az bir yabancı dil bilgisi ile kendi alanındaki bilgileri izleyebilir, bilimsel toplantıları takip edebilir ve birçok alandaki kişilerle iletişim kurar.
23 74458 Alanı ile ilgili konulardaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, uygulanması ve duyurulması aşamasında bilimsel etik kurallarına göre hareket eder.
24 74459 Laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların kullanımından doğan olumsuzlukların azaltılması konusunda duyarlı olur.
25 74460 Doğal kaynakların korunması konusunda hassas, tarımsal uygulamaların çevresel ve küresel etkilerinin bilincindedir.
26 74461 Bitki patojenlerinin (fungus, virüs, bakteri vs.) özellikleri konusunda detaylı temel ve güncel bilgilere sahip olur ve oluşturdukları hastalıkları tanır.
27 74462 Tarım alanlarında sorun oluşturan yabancı otların morfolojik, biyolojik özellikleri ve zararları konusunda bilgiye sahip olur, yabancı otlar ile alternatif mücadele yöntemleri konusunda deneysel ve kuramsal özgün fikirler geliştirir.
28 74463 Tarım ve insanların yaşama alanlarında problem olan böcek, nematod, akar ve diğer zararlıları tanır, zarar şekillerini diğer biyotik ve abiyotik etkenlerin oluşturduğu zararlardan ayırır.
29 74464 Fungal ve bakteriyel hastalıklar, nematodlar, böcekler, akarlar ile kimyasal, biyolojik ve diğer alternatif mücadele yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5