Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. İsmail SEZER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Sezer, İ. 2018. Tarla Bitkileri Fizyolojisi. -Bitki Fizyolojisi/ B, Kacar, V. Katkat, Ş. Öztürk, Plant Physiology/ Salisbury, F.B., C.R.Ross -Bitki Fizyolojisi,Prof.Dr.Suna Bozcuk, Hatipoğlu Yay.Ankara,1997 -Bitki Fizyolojisi,Prof.Dr.Asım Kadıoğlu,Esen ofset yay.Trabzon 2004 -Plant Physiology Online; Yazarlar: Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger, Sinauer Yayınları

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, bitkilerdeki kök sistemleri ve dağılışına etki eden faktörler, bitki bünyesine su alımı, besin maddesi alımı, fotosentez ve günlük kazanç (net fotosentez), bitkilerde gelişme devreleri, çimlenme fizyolojisi ve dormansi, bitki büyüme maddeleri, hastalıklara ve ters koşullara dayanıklılığın genel esasları örnekler verilerek açıklanacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı tarla bitkilerinde tohumun çimlenmesinden hasat olgulunğuna gelinceye kadar fizyolojisi ile ilgili bilgiler sunmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizyolojiye giriş DERS 1-3 BİTKİLERDE SU METABOLİZMASI.pdf
2 Bitkilerde kök ve kök sistemleri DERS 1-3 BİTKİLERDE SU METABOLİZMASI.pdf
3 Bitkilerde su alımı DERS 1-3 BİTKİLERDE SU METABOLİZMASI.pdf
4 Bitkilerin besin maddesi alımı DERS 4-6 BİTKİLERDE ORGANİK MADDE YAPIMI.pdf
5 Fotosentez DERS 4-6 BİTKİLERDE ORGANİK MADDE YAPIMI.pdf
6 Net fotosentez ve verim DERS 4-6 BİTKİLERDE ORGANİK MADDE YAPIMI.pdf
7 Serin iklim tahıllarında verimin oluşumunda etkili kritik devreler ve verimi etkileyen faktörler DERS 7-9 BİTKİLERDE BÜYÜME GELİŞME ve HAREKET FİZYOLOJİSİ.pdf
8 Tohumluk ve çimlenme fizyolojisi DERS 7-9 BİTKİLERDE BÜYÜME GELİŞME ve HAREKET FİZYOLOJİSİ.pdf
9 Fotosentez ürünlerinin taşınması DERS 7-9 BİTKİLERDE BÜYÜME GELİŞME ve HAREKET FİZYOLOJİSİ.pdf
10 ARASINAV
11 Bitkisel hormonlar-büyüme ve gelişme düzenleyicileri DERS 10 BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ.pdf
12 Bitkilerde hastalıklara dayanıklılıkrı DERS 11 AZOT DÖNGÜSÜ ve BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU.pdf
13 Soğuğa dayanıklılığın mekanizması DERS 12. BİTKİLERDE KULLANILAN HORMONLAR.pdf
DERS 13. TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ.pdf
14 Sıcak ve kurağa dayanıklılık DERS 14 BİTKİLERDE BÜYÜME ve GELİŞME .pdf
DERS 15. BİTKİ FİZYOLOJİSİ TERİMLERİ.pdf
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
10 Tartışma 8 5 40
28 Makale Kritik Etme 8 5 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
54 Ev Ödevi 5 5 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530393 Bitkilerde beslenme ve fotosentez konusunda bilgi sahibi olmak
2 1530394 Tohumluk Fizyolojisi konusunda bilgi edinmek
3 1530395 Bitkilerde büyüme ve gelişme ile ilgili bilgi edinmek
4 1530396 Verim ve verime etkili faktörler konusunda bilgi edinmek
5 1530397 Bitki büyüme maddelerinin etkileri ve pratikte kullanımını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 2
4 3 4
5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr