Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Orhan KURT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bitki biyoteknolojisine yönelik yerli ve yabancı bütün kaynaklar

Dersin İçeriği

Bitki Biyoteknolojisi konusunda temel teknikler

Dersin Amacı

Tarla Bitkileri Bölümünde yüksek Lisans yapan öğrencilere Bitki Biyoteknolojisi konusunda temel teknikleri öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Biyoteknolojisinin Önemi KONU 1 BİYOTEKNOLOJİNİN ÖNEMİ.doc
2 Bitki Biyoteknolojisinin Kullanılan Alanlar KONU 2 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜNÜN ESASLARI.doc
3 Bitki Biyoteknolojisinin Kullanılan Alanlar KONU 3 KLONLA ÇOĞALTMA.doc
4 Bitki Biyoteknolojisinde kullanılan teknikler KONU 4 MERİSTEM KÜLTÜRÜ.doc
5 Klonal çoğaltma KONU 5 Genetik Materyallerin Muhafazası.doc
6 Embriyo kültürü KONU 6 EMBRİYO KÜLTÜRÜ.doc
7 Meristem kültürü KONU 7 HAPLOİD BİTKİ ELDE ETME.doc
8 Somaklonal varyasyon KONU 9 SOMAKLONAL VARYASYON.doc
9 Anter ve polen kültürü KONU 7 HAPLOİD BİTKİ ELDE ETME.doc
10 Sınav
11 Yumurta ve yumurtalık kültürü KONU 7 HAPLOİD BİTKİ ELDE ETME.doc
12 Protoplast kültürü KONU 8 PROTOPLAST KÜLTÜRÜ VE SOMATİK MELEZLEME.doc
13 Besi ortamında tozlanma ve döllenme KONU 10 BESİ ORTAMINDA TOZLANMA VE DÖLLENME.doc
14 Gen transferi KONU 11 GEN TRANSFERİ.doc
15 Gen Tranferi KONU 13 TEKNOLOJİ KORUMA SİSTEMİ.doc

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
7 Laboratuvar 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
7 Laboratuvar 14 9 126

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
108664 1431330 Bitki Biyoteknolojisinin Önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
108664 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr