Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Zeki Acar *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Acar Zeki, İ. Ayan ve G. Günaydın, 2009. Ekim Nöbeti. OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No. 62. 2. Könnecke Gustav, 1967. Münavebe. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yayınları No. 207.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Türkiye tarım sektörü, ekim nöbetinin tanımı ve tarihçesi hakkında bilgi vermek, ekim nöbeti toprak ve bitki besleme ilişkileri, ekim nöbeti hastalık-zararlı ve yabancı otlar, bitkiler arası uyuşum ilişkilerini öğretmek, ön bitki-allelopati ve sinerjizm ilişkilerini kavratmak, ekim nöbetinin planlanmasını öğretmek, Türkiye’nin değişik bölgelerinde uygulanabilecek ekim nöbeti örnekleri vermek ve tartışmak, ekim nöbeti ve sürdürülebilir tarım ilişkileri hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye tarım sektörünün AB ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
2 Türkiye tarım sektörünün AB ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
3 Tarla tarım yöntemleri (kuru tarım)
4 Tarla tarım yöntemleri (sulu tarım ve nemli tarım)
5 Ekim nöbetinin tarihi gelişimi
6 Ekim nöbeti, toprak ve bitki besleme ilişkileri
7 Ekim nöbeti, toprak ve bitki besleme ilişkileri
8 Ekim nöbeti, hastalık, zararlı böcekler ve yabancı ot ilişkileri
9 Ekim nöbeti, hastalık, zararlı böcekler ve yabancı ot ilişkileri
10 Arasınav
11 Bitkiler arası uyuşum ilişkileri (allelopati, ön bitki, sinerjizm ve toprak yorgunluğu)
12 Bitkiler arası uyuşum ilişkileri (allelopati, ön bitki, sinerjizm ve toprak yorgunluğu)
13 Ekim nöbetinin planlanması
14 Ekim nöbeti ve sürdürülebilir tarım
15 Ülkemizin değişik bölgelerinde uygulanan/uygulanabilecek ekim nöbeti sistemleri
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 8 3 24
21 Rapor Sunma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413717 Türkiye tarım sektörü hakkında gerekli temel bilgileri öğrenecek ve diğer ülkelerle karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilecektir.
2 1418686 Ekim nöbetinin ne demek olduğunu ve bitkisel üretimdeki önemini öğrenecektir.
3 1424240 Farklı çevre koşullarına uygun alternatif ekim nöbeti sistemleri planlarken dikkate alınacak etmenler hakkında bilgi sahibi olacaktır.
4 1435924 Tarımda sürdürülebilirlik, çevre, insan sağlığı ve biyo-çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesinde ekim nöbetinin önemini anlayacaktır.
5 1412783 Farklı ekolojik bölgeler için, sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alarak, uygun ekim nöbeti planları geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5 3
2 5 4 4 4 4 4 3
3 5 5 5 4 4 4 3
4 5 5 5 4 5 5 3
5 5 5 5 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr