Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. İsmail SEZER; Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKAY; *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarla Ürünlerinde Standardizasyon, Kalite ve Depolama, S. SEKİN, E.Ü.Z.F. Ders Notları Brennand, C., and D. Hendricks. 1988. “Food Storage in the Home.” USU Extension Circular 257, Logan, Utah. 16 p.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Tarla bitkilerine ait genel bilgiler verildikten sonra kimyasal yapılara göre muhafazası, muhafazanın amaçları ürünün kurutulması, depolamaya hazırlanması ürün grubu bazında depo özellikleri, muhafazada miktar ve kalite kayıplarının en aza indirilmesi için alınacak önlemler. Tarla ürünlerinin depolanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ürün hasadı ve ürünlerin hasat sonrası depolamaya hazırlanması Tarla Ürünlerinde Standardizasyon Ve Depolama.pdf
2 Hasada yardımcı kimyasallar, defoliant ve desikant uygulamaları Tarla Ürünlerinde Standardizasyon Ve Depolama.pdf
3 Tarla kayıpları DEPOLAMA MUHAFAZA YÜKSEK LİSANS.doc
4 Kurutma ve işleme DEPOLAMA MUHAFAZA YÜKSEK LİSANS.doc
5 Kurutma sistemleri, yığın kalınlığı, havalandırma ve ürün transferi DEPOLAMA MUHAFAZA YÜKSEK LİSANS.doc
6 Depolamada nem, sıcaklık ve süre faktörleri, Nem belirleme yöntemleri DEPOLAMA MUHAFAZA YÜKSEK LİSANS.doc
7 Depolanan ürün özelliklerinin etkisi, DEPOLAMA MUHAFAZA YÜKSEK LİSANS.doc
8 Ara sınav
9 Depo koşullarının ürüne etkileri Depolama.ppt
10 Üründe kimyasal bozulma nedenleri buğday depolama.docx
11 Depoların temel özellikleri, yerleri ve şekilleri çeltik depolama.doc
12 Depo tipleri mısır depolama.pdf
13 Depoda sıcaklığın kontrolü Tahılların Depolanması.doc
14 Depoda sıcaklığın nemin kontrolü tahılların depolanması2009.pdf
DEPOLAMA MUHAFAZA YÜKSEK LİSANS.doc
15 Gıda ve tohum için depolamada dikkat edilecek husular DEPOLAMA MUHAFAZA YÜKSEK LİSANS.doc
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 70
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 5 7 35
20 Rapor Hazırlama 7 3 21
21 Rapor Sunma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 6 78

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403053 Hasatta ve hasat sonrasında meydana gelen kayıpları tanıyabilmesi,
2 1415095 Tarla ürünlerinde hasat zamanını ve uygun hasat yöntemini saptayabilme,
3 1395384 Hasat sonrası işlemler hakkında bilgi sahibi olması,
4 1397833 Tarla ürünlerinin saklama ve taşıma koşullarının koşullarını belirleyebilmesi,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 3 4 4 4
2 1 4 1 2 3 4 2
3 3 4 3 3 4 4 3
4 4 3 3 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr