Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Zeki ACAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. teknik Kongre Bildiriler Kitabı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, iki cilt, 1527 sayfa.

Dersin İçeriği

Türkiye’nin yeri ve yapısından kaynaklanan sorunlar ekolojik ve topoğrafik sorunlar), Türkiye’nin sosyo-economik yapısından kaynaklanan sorunlar, Türkiye topraklarının besin maddeleri ve su ihtiyacının yarattığı sorunlar ve çözüm yolları, Türkiye tarımının mekanizasyon ve işgüçü sorunları, Endüstri bitkileri sorunları, yemeklik baklagiller sorunları, hububat bitkileri sorunları, yembitkileri, çayır mera sorunları, değişik tarım sistemlerindeki ekim nöbeti sorunları

Dersin Amacı

Ülkemiz arazi varlığı içerisinde tarla tarımının bazı gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması, mevcut sorunlar ve çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de tarım sektörünün durumu. 1-Türkiye' de Kırsal Kesimin Sorunları.ppt
2 Tarla tarımı sistemlerinin karşılaştırılması. 2-Türkiye' de Tarım Arazilerinin Durumu.ppt
3 Ekim ve karşılaşılan sorunlar. 3-İşletme büyüklüğü vb. sorunlar.ppt
4 Ekim sıklığının belirlenmesi. 4-Girdi maliyeti sorunları.ppt
5 Ekim Nöbeti ve planlaması. 5-Maliyet ertan.ppt
6 Ekim nöbetinin toprak ve bitki besleme açısından önemi. 6-Nüfus artışından kaynaklanan sorunlar.docx
7 Nadas ve nadas alanlarından yararlanma. 7-Erozyn sorunu.ppt
8 Anız yakmada ki sorunlar. 8-Kuru Tarım alanlarında uygulanabilecek yöntemler.docx
9 Gübreleme yönünden olan sorunlar. 9-Türkiye sulama ve drenaj durumu ve geliştirilmesi.pptx
10 Sulama yönünden olan sorunlar. 10-Tohum ve tohumluk sorunu.ppt
11 Hasat ve harmandaki sorunlar. 11-Mekanizasyon ve iş gücü.ppt
12 Tohumluk yönünden olan sorunları. 12-Türkiye Tarımında Gübreleme.pptx
13 Sürdürülebilir tarım. 13-Taban Suyu.doc
14 Tarla tarımında yeni uygulamalar. 14-Tuzluluk ve sodiklik.ppt
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504323 Türkiye’de tarım sektörü hakkında bilgi sahibi olma.
2 1504324 Ülkemiz arazi varlığında tarım alanlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olma.
3 1504326 Tarla tarımının önemli sorunlarını belirleyebilme ve bu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretebilme.
4 1504327 Tarla tarımı uygulamalarının ülkemizdeki uygulanışını bilme ve sorunlarını tespit edebilme
5 1504325 Türkiye’de tohumluk yönünden olan sorunları bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 4
2 4 5 5 4 4 3 4
3 5 4 4 4 5 4 3
4 4 5 5 4 5 3 4
5 4 5 5 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr