Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Zeki ACAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özellikleri, Marjinal alanlarda toprak işleme, ekim, gübreleme vb., kültürel işlemlerin uygulanması, Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması ve bu alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özelliklerinin anlatılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özellikleri, 1-TÜRKİYE TOPRAKLARININ TOPOĞRAFİK VE EKOLOJİK SORUNLARI.ppt
2 Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özellikleri, 2-TARIM ARAZİLERİNİN MEVCUT SORUNLARI.pptx
3 Marjinal alanlarda toprak işleme, ekim, gübreleme vb., kültürel işlemlerin uygulanması, 3-KURAKLIK.pptx
4 Marjinal alanlarda toprak işleme, ekim, gübreleme vb., kültürel işlemlerin uygulanması, 4-Kuraklık etkileri.ppt
5 , Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması 5-TUZLULUK.pptx
6 , Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması 6-Tuzluluk ve sodiklik.ppt
7 Marjinal alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), 7-Asitli topraklar.docx
8 Marjinal alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), 8-Taban Suyu.doc
9 Ara Sınav
10 Marjinal alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirlenmesi (Tuzluluk, Yüksek taban suyu, Aşırı kuraklık, Asitlik, Yüzlek topraklar, Taşlılık, Yüksek eğim), 9-Taban suyu ve ıslaklık sorunu.pptx
10-YÜKSELTİ-EĞİM.docx
11 Ülke genelinde marainal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler. 11-TOPRAK DERİNLİĞİ.pptx
12 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler. 12-Taşlılık ppt.pptm
13 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler. 13-Organik madde.pptx
14 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler ve çözüm önerileri. 14-Topografya-yöney.pptx
15 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler ve çözüm önerileri 14-Topografya-yöney.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
10 Tartışma 14 4 56
16 Alan Gezisi 8 3 24
17 Alan Çalışması 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504931 Tarla tarımı yönünden marjinal alanların tanımı ve özelliklerini öğrenir.
2 1504932 Marjinal alanların özelliklerine göre sınıflandırılması ve bu alanlarda yetiştirilebilecek uygun bitkilerin belirleyebilir.
3 1504933 Ülke genelinde marjinal alanların dağılımı ve bu alanlarda tarımı kısıtlayan nedenler ve çözüm önerilerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 3 3
2 5 4 3 3 5 3 3
3 5 4 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr