Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eser, B. 1993. Hormonlar (Ders notları), E.Ü. Zir. Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Bornova-İzmir. Özen H.Ç., ONAY A.,1999, Bitki Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi. Dicle Üniversitesi Yayınları. Taiz and Zaiger, 2008. Bitki Fizyolojisi (çeviri editörü, Prof. Dr. İsmail Türkan).Üçüncü Baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık. Ankara Ayrıca ders konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası makalelerden yararlanılmaktadır.

Dersin İçeriği

Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin tanımı, tarihçesi, sınıflandırılması, özellikleri, bitki bünyesinde nerede sentezlendiği, görevleri, uygulama şekilleri ve alanları, avantaj ve dezavantajları, Ülkemizde bitki büyüme düzenleyicilerin kullanım durumu ve öneriler,uyarılar hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Amacı

Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin tanıtılması, kullanım alanları, bitkisel üretim açısından öneminin kavranması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki büyüme düzenleyicilerin tanımı ve genel özellikleri Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
2 Oksinlerinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
3 Giberellinlerinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
4 Sitokininlerinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
5 Absisikasitinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
6 Etilenin biyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
7 Poliaminlerinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
8 Salisilik asitinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
9 Jasmonikasitinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
10 ara sınav
11 Brassinosteroidlerinbiyosentezi, işlevi ve yıkımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
12 Sentetik bitki büyüme düzenleyicileri Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
13 Tarımda bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımı, ve örnekler Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
14 Tarımda bitki büyüme düzenleyicilerin kullanımında dikkat edilmesi gereken konular, uyarılar Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
15 Laboratuvar koşullarında büyüme düzenleyicilerin kullanımı Büyüme ve Gelişim DüzenleyicilerBüyüme ve Gelişim Düzenleyiciler.doc
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 1 12
6 Uygulama/Pratik 9 3 27
10 Tartışma 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 8 2 16
21 Rapor Sunma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36
54 Ev Ödevi 10 6 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1431319 Bitki Büyüme Düzenleyicileri tanımı ve üretim mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak
2 1441641 Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin genel özellikleri konusunda bilgi birikimine sahip olmak
3 1444268 Amaca uygun kullanımda, seçimi konusunda kararlar alabilme yetisine sahip olmak
4 1448564 Tarımsal üretimde kullanımları ve dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 2 3
2 4 3 4 4 4 3 4
3 3 4 3 4 3 3 4
4 4 4 5 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr