Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

FAO, 1961. Agricultural and Horticultural Seeds. Roma-İtalya. Şehirali, S., 1989.Tohumluk ve Teknolojisi, AÜZF Yayınları, Fakülteler Matbaası, Vefa-İstanbul. Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A. ve İlker, E., 2005. Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt I-II, TOTEM, Bornova-İzmir.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Öğrencilere, Tahıllarda tohumlukların üretimi, muhafaza(depolama) dağıtım ve ticareti konusundaki güncel teknikleri öğretmek, 5553 sayı ve 8 Kasım 2006 tarihli Tohumculuk kanunu uyarınca oluşturulan birliklerin ve diğer organizasyonlar ile uluslar arası tohumculuk organizasyonlarının yapıları, işlevleri ve Türkiye’deki konumlarını aktarmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi ve önemi
2 Sürdürülebilir tarımda tahıl tohumculuğunun önemi, tohumluk üretiminin temel ilkeleri
3 Tohumluk muhafazası
4 Serin iklim tahıllarından buğday, arpa, çavdar yulaf ve Tritikalede tohumluk üretimi
5 Sıcak iklim tahıllarından mısırda tohumluk üretimi
6 Sıcak iklim tahıllarından çeltikte tohumluk üretimi
7 Tohumluk dağıtım ve ticaretinde temel ilkeler
8 Ara sınav
9 Tohumlukların işlenmesi, depolanması ve pazarlanması
10 Uluslar arası tohumluk ticaretinde temel kurallar
11 Uluslar arası tohumluk ithalat ve ihracat ilkeleri, karantina önlemleri
12 5553 sayılı tohumluk kanunu içeriği ve uygulama yönetmelikleri
13 Tohumluk kanunu uyarınca oluşturulan kurumlar, bitkiler ve dernekler, çalışma ilkeleri
14 Türkiye tohumculuğunda güncel durum, sorunlar ve çözümler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 8 6 48
16 Alan Gezisi 5 3 15
17 Alan Çalışması 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
21 Rapor Sunma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 6 54

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1408579 Türkiye tahıl tohumculuğunun geleceği açısından, çağdaş tohum üretim tekniklerini ve ulusal-uluslararası kuralların önemini kavrayabilme.
2 1415891 Tahıl tohumluk üretim tekniklerini, tohumluk dağıtım ve ticareti, tohumluk ticaretinde uluslararası kuralların uygulanması konularında çalışmalar yürütebilme, sorunlara çözüm üretebilme
3 1417613 Tahıl tohumluk üretim, dağıtım ve pazarlama teknikleri konusunda kamu ve özel sektöre; uygulama süreçleri, ekonomik analizler ve modellemeler konunda bilgi aktarabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 3 3 3 2 3
2 4 3 3 3 3 3 5
3 5 2 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr