Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Erkut PEKŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders dokümanları, bilgisayar programları üzerine bazı kitaplar, ofis programı uygulamaları ve internet üzerinden dersler

Dersin İçeriği

Tepegözün çalışma ilkeleri, kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, tepegöz ile kullanılacak saydamların hazırlanmasında kullanılan araçlar ve yöntemler, video gösterici ve video kameralarının TV ile birlikte kullanılması, Slayt projektörler ve kullanımı, bilgisayar bağlantılı projeksiyon cihazları ve kullanımı, fotoğrafçığın temelleri ve fotograf makineları, görüntülerin tarayıcı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılması, değişik foto editör programları kullanılarak sunumlarda kullanılacak hale getirilmesine yönelik uygulamalar (yeniden boyutlandırma, ışık, keskinlik ayarlarının yapılması, görüntü üzerine metin eklenmesi), digital görüntüleme, digital fotoğraf makineleri ve buınlarla çekimler üzerine uygulamalar, poster sunularının hazırlanması ve bunlarla ilgili bilgisayar programlarının kullanılması, bazı Microsoft Office (Microsoft Power point, Photo Editor, Microsoft Publisher ) programlarının üzerine uygulamalar

Dersin Amacı

Bilimsel çalışmaların yanında bunların hedef kitleye etkili bir şekilde sunumu büyük önem taşımaktadır. Bu dersin müfredatı içerisinde bilimsel çalışmalarda (tarla denemeleri, çayır ve meralar, tarımsal biyoteknoloji, sitoloji ve sitogenetik çalışmaları), deneme alanlarının veya objelerin görüntülenmesinde yararlanılan araçların (fotoğraf makinesi, video kamera, vb) kullanımı, çalışma prensipleri, bu araçların kullanılarak görüntülerin elde edilmesi, görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması ve bilgisayar programları vasıtası ile görüntülerin işlenmesi, bunların yayın ve sunuş tekniklerine göre yeniden düzenlenmesi üzerinde durulacaktır. Seminer ve konferans gibi sözlü sunularla poster sunularının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacak, bu amaçla kullanılan bilgisayar programları (Microsoft Powerpoint, Photoshop, Publisher, Picture Publisher) tanıtılacak ve bu programlarda uygulamalar yapılacaktır. Sabit görüntüler yanında hareketli görüntülerin bilgisayar sunularında kullanılacak şekilde dijital görüntü haline dönüştürülmesi uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca fotoğraf ve fotoğrafçılık hakkında temel bilgiler verilecektir. Siyah beyaz ve renkli fotoğraf çekimi, siyah beyaz filmlerin karanlık odada banyo edilmesinde kullanılan araçların tanıtımı, filmlerin banyo edilmesi ve negatiften fotoğraf kartına baskı uygulamaları yapılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Bilgi aktarmada veya tanıtımda iletişim araçlarının önemi, iletişimde görsel ve işitsel araçların yeri ve kullanımı
2 En basit sunum aracı olan tepegözün çalışma ilkeleri, kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, perde ve cihazın konumlandırılması
3 Slayt makinesi ve bilgisayar bağlantılı projeksiyon cihazının tanıtılması, bağlantılarının ve kullanımının uygulamalı olarak anlatılması, ayarlarının yapılması, cihazların ve perdenin konumlandırılması
4 Televizyon, video gösterici ve video kameranın tanıtılması, görüntü kayıtlarının, ses ve görüntü montajlarının yapılmasına yönelik uygulamalar
5 Temel fotoğrafçılık, fotoğraf makinesinin kısımları, çalışma ilkeleri, başlıca fotoğraf makinesi tipleri
6 Temel fotoğrafçılık, fotoğraf çekimi ile ilgili temel bilgiler, slayt filmleri, renkli ve siyah beyaz filmler ve özellikleri, fotoğraf banyo ve baskı işlemleri
7 Tarayıcı (scanner) tipleri, negatif ve slayt filmleri ile fotoğraflardan görüntülerin taranması ve bilgisayar ortamına aktarılması ile ilgili uygulamalar
8 Taranmış metinlerin MS Word metnine dönüştürülmesi, Acrobat reader programının kullanımı hakkında uygulamalar
9 Taranmış görüntülerin bilgisayar ortamında değişik foto editör programları kullanılarak sunumlarda kullanılacak hale getirilmesine yönelik uygulamalar (yeniden boyutlandırma, ışık, renk ayarlarının yapılması, metin veya çeşitli efektlerin eklenmesi, farklı görüntülerin bir araya getirilmesi
10 Arasınav
11 Digital cameras, digital capture and use of these images on a computerPowerPoint programında sunu hazırlamaya yönelik uygulamalar
12 PowerPoint, publisher, word programlarında uygulamalar ve bunların bilimsel poster hazırlamada kullanımı
13 PowerPoint, publisher, word programlarında uygulamalar ve bunların bilimsel poster hazırlamada kullanımı
14 PowerPoint, publisher, word programlarında uygulamalar ve bunların bilimsel poster hazırlamada kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 9 72
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 9 72

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538230 Bu dersi alan öğrenciler bilimsel sunum hazırlamada bilgisayar kullanma becerilerini geliştirirler
2 1538232 Etkileyici bir sunum hazırlamak için temel sunum yöntemlerini, gerekli araçları ve bunların kullanımını öğrenirler
3 1538264 Sunum araçlarıyla ilgili iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip eder ve etkileyici sunumlar yoluyla güncel bilgileri sunmak için yeni teknolojileri kullanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 4
2 4 4 4 4 5 3 4
3 5 5 5 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr