Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Ş. Funda ARSLANOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elçi, Ş. ,2000, Sitolojide preperasyon teknikleri Erçin A.E., Erkoç F. 2010, Biyoloji Laboratuvarı ve Arazi Uygulamaları Canlılar, Ekoloji, Doğayı Koruma, Palme Yayınevi,

Dersin İçeriği

Bu derste, bitkilerde sitolojik inceleme için örnek alım metodları, preparat hazırlığı, fiksasyon ve boyama yöntemleri, daimi preparat hazırlığı konularına yer verilecektir.

Dersin Amacı

Mikroskop kullanarak bitki, hücre ve yapısı, stoma ve kromozomlarının incelenmesi, kromozom boyama tekniklerinin öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki hücre organelleri ve mitoz bölünme
2 Bitki hücre organelleri ve mayoz bölünme
3 Mikroskop çeşitleri ve mikroskop kullanımı
4 Preparat hazırlığı için ön çalışmalar, kesit alımı
5 Preparat hazırlama yöntemleri
6 Fiksasyon yöntemleri
7 Boyama yöntemleri
8 Laboratuvarda preparat inceleme
9 Laboratuvarda preparat inceleme
10 ara sınav
11 Farklı bitki türlerinde stoma sayı ve yapı ölçümleri
12 Farklı bitki türlerinde stoma sayı ve yapı ölçümleri
13 Farklı bitki türlerinde kromozom sayı ve yapı ölçümleri
14 Farklı bitki türlerinde kromozom sayı ve yapı ölçümleri
15 Generatif organların mikroskop altında incelenmesi
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
7 Laboratuvar 10 3 30
10 Tartışma 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 10 3 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1410921 Sitolojik incelemeler için preparat hazırlama yöntemlerini öğrenecekler
2 1417161 Fiksasyon ve boyama tekniklerini öğrenecekler ve bitkiye göre uygun yöntemi seçebilecekler
3 1396172 Mikroskopta preperat inceleme becerilerigelişecek
4 1403891 Bitki türleri arasındaki Kromozom sayı ve yapı farklılıklarını ile stoma sayı ve yapı farklılıklarını belirleyebilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 4
2 4 3 4 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr