Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ferat UZUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın İ, uzun F. 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuz Mayıs Ünv., Ziraat Fak., Ders Kitabı No:9, Samsun Avcıoğlu R. 1983. Çayır-Mer'a Bitki Topluluklarının Özellikleri ve İncelenmesi. Ege Ünv., Ziraat Fak. Yay. No:466, Bornova. Gökkuş A. 2015. Çayır - Mer'a Uygulama Kılavuzu. Atatürk Ünv., Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. John S. Rodwell, 2006. Vegetation Classification: Users’ handbook. Joint Nature Conservation Committee, Monkstone House City Road, Peterborough, PE1 1JY, UK, www.jncc.gov.uk, ISBN – 13 978 1 86107 574 1

Dersin İçeriği

Çayır ve mera vejatasyonlarının tanınması, incelenmesi, farklı vejetasyon ölçüm metodları ile ölçüm yapılması ve vejetasyon ölçüm metodlarının mukayese edilmesi

Dersin Amacı

Çayır ve mera vejetasyonlarını inceleme ve ölçüm metodlarını kullanarak vejetasyon durumunu belirleme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çayır, mera vejetasyonlarının tanımlanması ve incelenmesi 1,2,3. Book - Measuring & Monitoring Plant Populations.pdf
2 Çayır, mera vejetasyonlarının tanımlanması ve incelenmesi 1,2,3. Book - Measuring & Monitoring Plant Populations.pdf
3 Çayır, mera vejetasyonlarının tanımlanması ve incelenmesi 1,2,3. Book - Measuring & Monitoring Plant Populations.pdf
4 Çayır, mera vejetasyonların ölçümünde kullanılan metodlar ve farklılıklarının belirlenmesi 4,5,6. Book (Extens.)- Sampling Vegetation Attributes.pdf
5 Çayır, mera vejetasyonların ölçümünde kullanılan metodlar ve farklılıklarının belirlenmesi 4,5,6. Book (Extens.)- Sampling Vegetation Attributes.pdf
6 Çayır, mera vejetasyonların ölçümünde kullanılan metodlar ve farklılıklarının belirlenmesi 4,5,6. Book (Extens.)- Sampling Vegetation Attributes.pdf
7 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümlerinin yapılması 7, 8. Cover for Total Vegetation Cover.pptx
8 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümlerinin yapılması 7, 8. Cover for Total Vegetation Cover.pptx
9 Ara sınav
10 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümlerinin yapılması 10. Uzun Süreli Serbest Otlatmanın Doğal Meralar Üzerine Etkileri.pdf
11 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 11. Doğal Meralardaki Vejetasyon Örtüsü ve Yapısı Üzerine Otlatma ve Topoğrafyanın Etkisi.p
12 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 12.Bartın ili meralarının bazı özellikleri.pdf
13 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması 13. Some vegetation characteristics of rangelands subjected to different grazing pressures with sing
14 Bölgemizde bulunan farklı mera kesimlerinde uygun olçüm metodları ile vejetasyon ölçümleriniden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması 14. Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi Mera Islah Çalışmalarının Etkinliğinin Belirlenmesi Proje

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
17 Alan Çalışması 10 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
17 Alan Çalışması 8 10 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 9 81

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1420056 Çayır mera vejetasyonlarının yapısı hakkında bilgi sahibi olur
2 1429011 Vejetasyonun tanımlanmasında kullanılan etüt ve ölçüm metodlarını bilir
3 1432990 Vejetasyonların süksesyon aşaması hakkında bilgi edinir
4 1515635 Mera durumu ve Mera sağlık sınıflamasını yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr