Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali kemal AYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Mert, M., 2007. Pamuk tarımının temelleri. TMMOB Ziraat Müh. Odası Teknik Yayınlar Dizisi No.7.TMMOB Ziraat Müh. Odası ,Kızılay Ankara 2.Mert, M., 2009. Lif Bitkileri. Nobel Bilim ve Araştırma Mekezi. Nobel yayın No. 1446. 1. BASKI-ANKARA 3.Turan, Z.M, 2000. Lif Bitkileri, Uludağ Üni. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, ders notları no:83. Bursa 4. İncekara, F. 1972. Endüstri Bitkileri, Lif Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Cilt I. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.İzmir. 5. Aydemir, M. 1982. Pamuk. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayınları No:33 6. Er, C., Arslan, N. 1988 Pamuk. Garanti Bankası Tarım Bilimleri Dizini No:5

Dersin İçeriği

Dersin 14 haftalık öngörülen öğretim planındaki sıra dahilinde lif bitkilerinin kullanım alanları, bitkilerin morfolojik özellikleri (kök, sap, yaprak, çiçek, meyve, tohum) bitki materyalleri üzerinde anlatılacaktır.

Dersin Amacı

Doğal lif eldesini sağlayan bitkilere “Lif Bitkisi” adı verilir. Liflerin elde edilişlerine göre tohumundan (Pamuk), saplarından (Keten, Kenevir, Jüt, Rami, Hibiskus-Kenaf), meyvesinden (Lif kabağı, Kapok), yapraklarından (Manila keneviri, Sisal keneviri) lif elde edilen bitkiler bu grup altında değerlendirilmektedir. Genellikle tekstil sanayinin hammaddesini oluşturan bitkisel kaynaklı lifler giyim ve mefruşat sanayisinde değerlendirilirken, bir kısmı da çuval ve çadır bezleri, ambalaj malzemeleri, döşemecilik, yatak yorgan gibi çok yönlü malzemenin yapımında kullanılarak insan gereksinimlerinin karşılanmasında önemli yer almaktadır. Bu bu dersin amacı, ülkemiz koşullarında yetiştirilebilen ve dünya ticaretinde önemli bir olan pamuk, keten, kenevir başta olmak üzere, Ülkemizde yetişmeyen, fakat bitkisel lif kaynağı olarak kullanılan lif bitkilerinin tanıtılması,, sistematik ve sitolojisi, iklim ve toprak istekleri, uygun yetiştirme tekniklerinin, hasatı, kullanım alanları ve işleme teknolojisiyle ilgili bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır. Ayrıca, lif standartları, kaliteli lif üretimi ve dünya ticaretinde Türkiye'nin payı hakkında bilgilendirmenin yapılması hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar (lif, iplik, dokuma,tekstil vb.), liflerin sınıflandırılması, kullanımı, dünyada önemli lif bitkileri hakkında bilgi verilecektir.
2 Pamuğun tarihçesi, ekonomik önemi, dünyada ve ülkemizde üretimi, ticareti anlatılacaktır.
3 Pamuk sentetik lif rekabeti, gelecekteki durumu, ülkemiz açısından bunun değerlendirilmesi konularında bilgi verilecektir.
4 Pamuk türlerinin özellikleri ve ekonomik önemi olan türlerin tanıtımı,pamuğun iklim ve toprak istekleri işlenecektir.
5 Pamuğun iklim ve toprak istekleri, tarla hazırlığı, ekim nöbeti, yetiştirilen çeşitler konularında bilgi verilecektir.
6 Tohumluk, ekimi, bakımı, yabancı ot kontrolü, seyreltme, tekleme, gübreleme konuları anlatılacaktır
7 Sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasadı, çırçırlanması konuları işlenecektir.
8 Keten bitkisinin sistematikteki yeri, coğrafi yayılış alanı, tarihçesi, dünya da ve ülkemizdeki yeri ve ekonomik önemi anlatılacaktır.
9 Keten bitkisinin iklim ve toprak istekleri tarımı (tarla hazırlığı, ekim, ekim nöbeti, bakım, hasat ve harman, depolama, tohumluk vb.) hakkında bilgi verilecektir.
10 Kenevir bitkisinin sistematikteki yeri, coğrafi yayılış alanı, tarihçesi, dünya da ve ülkemizdeki yeri ve ekonomik önemi anlatılacaktır.
11 Kenevirin iklim ve toprak istekleri, tarımı anlatılacaktır.
12 Kenevirin hasat yöntemleri, lif eldesi ve Jüt bitkisinin sistematikteki yeri, coğrafi yayılış alanı, tarihçesi anlatılacaktır.
13 dünya da ve ülkemizdeki yeri ve ekonomik önemi, iklim ve toprak istekleri, tarımı anlatılacaktır.
14 Rami ve Hibiscus (Kenaf) bitkisinin sistematikteki yeri, coğrafi yayılış alanı, tarihçesi, dünya da ve ülkemizdeki yeri ve ekonomik önemi, iklim ve toprak istekleri, tarımı anlatılacaktır.
15 Lif kabağı, Sisal ve Manila Keneviri’nin sistematikteki yeri, coğrafi yayılış alanı, tarihçesi, dünya da ve ülkemizdeki yeri ve ekonomik önemi, iklim ve toprak istekleri, tarımı anlatılacaktır.
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
16 Alan Gezisi 4 10 40
24 Seminer 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 8 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418921 Öğrenciler Pamuk, keten, kenevir, jüt gibi ekonomik önemi olan bitkilerin yetiştirciliği hakkında bilgi edinebilecekler ve bilgilerini sahada uygulayabilecekerl.
2 1420188 Ülkemizin lif bitkileri üretimi, ihracat ve ithalat değerleri hakkında bilgi edinecekler, lif standartları, lif kalitesi ve bunun geliştirilmsi için yapılması gerekenleri öğrenmiş olacaklar.
3 1420918 Pamuk, keten, kenevir tarımı yapılan bölgelerde görülen sorunlara çözüm bulabilecekk nitelikte teorik ve pratik bilgiye sahip olacaklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 2 3
2 5 3 5 3 3 2 3
3 5 4 4 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr