Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hatice Bozoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yemeklik Tane Baklagiller, Grain Legume Crops,

Dersin İçeriği

Yemeklik baklagillerin morfolojik, agronomik ve kalite özelliklerinin bilinmesi

Dersin Amacı

Yemeklik tane baklagillerin yer aldığı Leguminocae familyasının genel özellikleri , Yemeklik tane baklagillerden nohut, mercimeğin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tane özellikleri, Bu bitkilerin karakterizasyon listeleri, verimi belirleyen unsurlar, tane baklagillerin kalite unsurları ve bunların tespit yöntemlerinin öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yemeklik tane baklagillerin yer aldığı Leguminocae familyasının genel özellikleri
2 Yemeklik tane baklagillerden nohut, mercimeğin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tane özellikleri x
3 Yemeklik tane baklagillerden bezelye ve baklanın kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tane özellikleri x
4 Yemeklik tane baklagillerden fasulye ve börülcenin kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tane özellikleri x
5 Arazi çalışmalarında morfolojik gözlemlerin alınma yöntemleri x
6 Yemeklik bakagillerin description listelerinin incelenmesi x
7 Ara sınavı
8 Tohumluk kalitesi için biyolojik özellikler (çimlenme hız ve gücü testleri) x
9 Tohumluk kalitesi için fiziksel özelliklerin tespiti (safiyet, hektolitre vs) x
10 Tohumun hidratasyon özelliklerinin (su alma, şişme kapasite ve indeksleri) tespiti x
11 Tanede Protein analizi x
12 Tanede nişasta analizi, x
13 Tanede amiloz analizi x
14 Baklagillerde aminoasitler, kimyası, analizi x
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 5 1
7 Laboratuvar 5 40 1
10 Tartışma 14 5 1
13 Deney 5 40 1
20 Rapor Hazırlama 5 10 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 7 3 21
7 Laboratuvar 7 5 35
13 Deney 5 5 25
14 Gözlem 5 2 10
20 Rapor Hazırlama 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 3 15
49 Performans 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535839 Yemeklik baklagillerin morfolojik ve agronomik olarak tanınması
2 1535840 Yapılacak araştırmalarda alınacak gözlemlerin öğrenilmesi
3 1535841 Yemeklik baklagillerin kalite faktörlerinin ve bunların analizlerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 3 4
3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr