Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlknur AYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl..Vipaş Aş. Yayın No: 58, Bursa. Baytekin, H., Gül, İ., 2009. Yem Bitkileri, Genel Bölüm Cilt I, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, İzmir. Rodney Dwain Horrocks, John F Valentine, 1999. Harvested Forages. ISBN-13: 9780123562555, Pages: 426 Barnes R., Nelson C. J., Moore K. J. and Collins M., "FORAGES" The Science of Grassland Agriculture, Vol I-II, 6th (2013).

Dersin İçeriği

Kuru ot üretimi ve depolamaya etkili hasat öncesi faktörler (bitki türü, hasat devresi, yaprak oranı, toprak, bölgenin iklim durumu, hastalık ve zararlılar, yabancı otlar, yıllık ve günlük değişimler) ve hasat sonrası faktörler (ot kurutma yöntemleri, ot biçme alet ve makinaları, otun toplanması ve depolanması, otun fiziki durumu gibi) incelenecektir. Kurutma ve depolama sırasında otun besin maddesi kayıpları ve kuru otun kalitesi hakkında bilgi edinilecektir.

Dersin Amacı

Kuru ot üretimi ve depolanmasında hasat öncesi ve sonrası faktörlerin etkisi bu dersin esas amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, kurutma ve depolamanın otun lezzetliliğine ve sindirilme oranına etkileri de incelenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem bitkileri, kaba yem ve kuru ot tanımları ve özellikleri
2 Kuru ot üretiminde hasat öncesi faktörlerin etkisi (bitki türü, hasat devresi, yaprak oranı)
3 Kuru ot üretiminde hasat öncesi faktörlerin etkisi (toprak, bölgenin iklim durumu)
4 Kuru ot üretiminde hasat öncesi faktörlerin etkisi (hastalık ve zararlılar, yabancı otlar, yıllık ve günlük değişimler)
5 Hasat (biçim zamanı, biçim sıklığı, biçim yüksekliği )
6 Kuru ot üretiminde hasat sonrası faktörlerin etkisi (ot kurutma yöntemleri -ot biçme alet ve makinaları - doğal ve yapay kurutma - ot kurutma esnasında meydana gelen besin maddesi kayıpları)
7 Kuru ot üretiminde hasat sonrası faktörlerin etkisi (otun toplanma ve depolanması -kuru otun balyalanması, kuru ot yığınlarının ölçülmesi)
8 Kuru ot üretiminde hasat sonrası faktörlerin etkisi (otun fiziki durumu -)
9 Kuru otların değerlendirilmesi (kompozisyon, biçim devresi, renk, doku, tazelik, koku, temizlik)
10 Kuru otun kalitesi (lezzetlilik, organik besin maddeleri ve mineral maddeler kapsamı, belirli hayvan türlerine elverişliliği yani yemden yararlanma derecesi).
11 Kuru otun sindirilme oranı ve buna etki eden faktörler
12 Kuru ot üretiminde tarla ve depo kayıpları
13 Düşük kaliteli kaba yemlerin kimyasal maddelerle muamelesi
14 Düşük kaliteli kaba yemlerin kimyasal maddelerle muamelesi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 8 2 16
10 Tartışma 14 1 14
16 Alan Gezisi 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 11 99
54 Ev Ödevi 3 3 9

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505001 Kuru ot üretimi ve depolanmasında etkili olan hasat öncesi faktörleri öğrenir.
2 1505002 Kuru ot üretimi ve depolanmasında etkili olan hasat sonrası faktörleri öğrenir.
3 1505003 Kurutma ve depolama sırasında otun besin maddesi kayıpları ve kuru otun kalitesi hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 3 3
2 5 5 4 3 3 3 4
3 5 5 4 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr