Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. İsmail SEZER; Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Kün, E. 1988. Serin iklim tahılları, Ankara Üniv. Ziraat Fak. TBB. Yayınları: 1032, Ders Kitabı: 299 -Yürür. N. Serin iklim tahılları( Tahıllar–1) Uludağ Üniversitesi Yayınları No: 7–030–0256. Bursa -Genç; İ. 1983.Tahılların Islahı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 235, Ziraat Fak. Ofset Basımevi Bornova-İzmir -Emeklier, Y. 1994. Sıcak İklim Tahılları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1296, Ankara. -Elçi, Ş., Kolsarıcı, Ö. ve Geçit, H.H. 1994. Tarla Bitkileri (2. Baskı). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın no:1385, Ders kitabı:399, Ankara. -Kün, E. 1997. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders kitabı, Yayın No: 1360. Ders kitabı:394. Ankara. -Yürür, N. Serin İklim Tahılları. 1994. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Kitabı Yayın No:7–030–0256.s:250. Bursa

Dersin İçeriği

Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve Tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi verilmesi, serin ve sıcak iklim arasındaki temel farklılıkların ve benzerliklerin anlatılması, serin iklim tahıllarının çimlenme ve çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve çiçeklenme, döllenme ve erme dönemleri hakkında genel bilgiler verilmesi, Vejetatif ve generatif gelişme dönemleri yönünden serin iklim tahıl cinslerinin karşılaştırılması, serin iklim tahıllarında kalite kriterleri, tanede dönme ve dönmeye etkili faktörler, serin iklim tahıl cinslerinin adaptasyon özellikleri yönünden karşılaştırlması, Buğdayın ekonomik önemi, Buğdayın evrimi, Buğdayın kökeni ve sitogenetiği, Buğdayın taksonomisi, Arpanın ekonomik önemi, Arpanın kökeni ve sitogenetiği, Arpanın taksonomisi, İki ve altı sıralı arpaların başak ve tane özelliklerinin karşılaştırılması, Sıra sayısına, kavuz rengine ve kılçık durumuna göre kültürü yapılmayan ve kültürü yapılan arpaların tanıtılması, Yulafın ekonomik önemi, Yulafın kökeni ve sitogenetiği, Yulafın taksonomisi, Çavdarın ve tritikalenin ekonomik önemi, Tritikalenin elde edilişi, Çavdarın kökeni ve sitogenetiği, taksonomisi, buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalenin, adaptasyonu, kullanım alanları, işlenme teknolojileri. Sıcak İklim Tahıllarının Tanımı, insan ve hayvan beslemedeki önemleri, endüstriyel kullanımları, ekonomi ve ticaretteki yerleri, toprak İstekleri, iklim İstekleri, sıcak iklim tahıllarının sınıflandırılması ve sistematiği, dünya üzerindeki yayılışları, mısır ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), mısırın kültürü (ekim; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat – harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı, ıslah amaçları, mısırın değerlendirilmesi, çeltik ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü (ekim nöbeti, toprak hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), çeltiğin kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat – harman, kurutma ve depolama yöntemleri) ve ıslahı , ıslah amaçları, çeltiğin pirince işlenmesi ve değerlendirilmesi, Darılar ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü, Sorgumun kültürü (ekim nöbeti, toprak, hazırlama, tohumluk ve ekime hazırlanması), sorgumun kültürü (ekim ; zamanı, yöntemleri ve sıklığı, bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat–harman, kurutma ve depolama yöntemleri), ıslahı , ıslah amaçları ve değerlendirilmesi, kumdarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, cindarı ve öteki darıların önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları, Kuşyemi ve ekonomik önemi, taksonomisi, kültürü ve ıslahı, ıslah amaçları

Dersin Amacı

Tahılların ekonomik önemini, adaptasyonunu, morfolojisini, fizyolojik olayları, hastalık ve zararlılarını ve tüketim alanlarının tanımalarını sağlamaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi, önemi Tahıl denemelerinin tanıtılması
2 Tahılların tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması Tahıl denemelerinin tanıtılması
3 Tahıllarda danenin kesiti Tahıl da yer alan tahıl danelerinin tanıtılması
4 Tahılların morfolojik özellikleri ve gelişme dönemleri Tahıllarının morfolojik özelliklerinin materyal üzerinden tanınması Tahıllarının morfolojik özelliklerinin materyal üzerinden tanınması
5 Danede fizyolojik gelişme
6 Buğdayın taksonomisi ve agronomisi Buğday ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması Buğday morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
7 Arpanın taksonomisi ve agronomisi Arpa ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması Arpa morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
8 Yulafın taksonomisi ve agronomisi Yulaf ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması Yulaf morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
9 Çavdarın taksonomisi ve agronomisi Çavdar ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması Çavdar morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
10 Tritikalenin taksonomisi ve agronomisi Tritikale ile ilgili deneme tarlalarının tanıtılması Tritikale morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
11 Çeltiğin taksonomisi ve agronomisi Çeltik morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
12 Mısırın taksonomisi ve agronomisi Mısır morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
13 Darıların taksonomisi ve agronomisi Darıların morfolojisinin materyal üzerinden tanıtılması
14 Tahıllarının genel değerlendirilmesi, depolanması ve standardizasyonu Un ve çeltik fabrikalarının teknik olarak incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 70
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
7 Laboratuvar 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
44 Makale Yazma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
14 Gözlem 14 1 14
16 Alan Gezisi 12 1 12
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 7 1 7
21 Rapor Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 7 1 7
28 Makale Kritik Etme 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509992 Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve Tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi öğrenir.
2 1509993 Tahıllarının çimlenme ve çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma ve çiçeklenme, döllenme ve erme dönemleri hakkında genel bilgiler öğrenir.
3 1509994 Tahıllarında kalite kriterleri, tanede dönme ve dönmeye etkili faktörler, serin iklim tahıl cinslerinin adaptasyon özellikleri yönünden karşılaştırlmasını öğrenir.
4 1509995 Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik, mısır ve darıların ekonomik önemi, kökeni ve sitogenetiği, kavuz rengine ve kılçık durumuna göre kültürü yapılmayan ve kültürü yapılanları öğrenir.
5 1509996 Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik, mısır ve darıların adaptasyonu, kullanım alanları, işlenme teknolojilerini öğrenir.
6 1509997 Tahıllarda cins, tür ve çeşitlerinin değerlendirilmesi, depolanması ve standardizasyonu hakkında bilgi edineceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 5 5
2 4 5 5 5 4 4 3
3 3 4 5 4 4 4 4
4 3 4 4 5 4 4 4
5 4 4 5 4 5 4 4
6 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr