Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlknur AYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manga, İ., Z. Acar ve İ. Ayan, “Buğdaygil Yembitkileri”, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:6, Genişletilmiş 3. Baskı, Samsun, 286 s (2002). Acar, Z. ve İ. Ayan, “Yembitkileri Kültürü”, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No: 2, II. Baskı, Samsun, 153 s (2004). Anonymous, 2009. Yembitkileri, Cilt III. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri (Ed: R. Avcıoğlu, R. Hatipoğlu ve Y. Karadağ), İzmir, s.617-630. Barnes R., Nelson C. J., Moore K. J. and Collins M., "FORAGES" The Science of Grassland Agriculture, Vol I-II, 6th (2013).

Dersin İçeriği

Yem bitkileri tarımı, kaliteli kaba ye üretimi ve muhafazası

Dersin Amacı

Kaliteli kaba yem konusunda gerekli bilgileri vermek, kaliteli kaba yemin özelliklerini tartışmak, yem bitkileri yetiştiriciliği ve kaliteli kaba yem üretimi hakkında bilgilendirme yapmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem bitkileri tanımı ve sınıflandırılması Yem bitkileri tanımı ve sınıflandırılması
2 Yem bitkilerinin önemi Yem bitkilerinin önemi
3 Yem bitkileri yetiştiriciliği Yem bitkileri yetiştiriciliği
4 Yem bitkileri hasadı ve kalite ilişkisi Yem bitkileri hasadı ve kalite ilişkisi kaba yemler üzerinde incelenecektir.
5 Kaba yemlerde kalite Kaba yemlerde kalite
6 Kaba yemlerde kalite Kaba yemlerde kalite
7 Kaba yemlerde kalite Kaba yemlerde kalite
8 kaba yemlerde kaliteyi etkileyen çevresel faktörler kaba yemlerde kaliteyi etkileyen çevresel faktörler
9 Kaba yemlerin kimyasal kompozisyonu Kaba yemlerin kimyasal kompozisyonu ile ilgili laboratuvar çalışması
10 Kaba yemlerin kimyasal kompozisyonu Kaba yemlerin kimyasal kompozisyonu ile ilgili laboratuvar çalışması
11 Kaba yemlerde muhafaza Kaba yemlerde muhafaza
12 kaba yemlerde muhafaza kaba yemlerde muhafaza
13 Silaj yapımı ve kaliteyi etkileyen faktörler Silaj yapımı ve kaliteyi etkileyen faktörler
14 Silaj yapımı ve silaj kalitesini etkileyen faktörler Silaj yapımı ve silaj kalitesini etkileyen faktörler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 10 8 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
47 Laboratuvar Sınavı 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530085 Yem itkileri yetiştiriciliği ve kaba yem üretimini öğrenir.
2 1530086 Kaliteli kaba yem üretiminde dikkat edilecek hususları öğrenir.
3 1530090 Kaliteli kaba yem muhafazayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 4 3 2 2
2 4 3 3 3 2 3 2
3 5 4 3 3 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr