Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Erkut PEKŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dinler, Z. 2016. Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar, Ekin Basım Yayın, 416s. Kazım Özdamar, K. 2017. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nisan Yayınları, 228s. Kozak, M. 2014. Bilimsel Araştirma: Tasarim, Yazim ve Yayim Teknikleri, Detay Yayıncılık, ISBN: 9786054940028, 256s. Yüksel, A., Yanık, A., Ayazlar, R. A., 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, ISBN: 9789750233913, 272s.

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma, bilimsel araştırma çeşitleri, araştırma konusunun seçimi, literatür taraması, hipotezin oluşturulması, deneme metodunun seçimi, araştırmalarda veri toplama, verilerin düzenlenmesi, analizi, sonuçların yorumlanması, etik kavramı, araştırma ve yayın sürecinde uyulacak etik kurallar, bilimsel araştırmalarda intihal, önceki çalışmalarla benzerlik bakımından araştırma makaleleri ve tezlerin benzerlik taramalarının yapılması

Dersin Amacı

Dersin amacı lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırma kavramını, bilimsel araştırma yöntemlerini, araştırma ve yayın sürecinde uyulması gereken etik kurallarını öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, araştırma ve bilimsel araştırma kavramları hakkında genel bilgiler
2 Bilimsel araştırma çeşitleri
3 Araştırma konusunun belirlenmesi, hipotez oluşturma ve hipotezlerin kontrolü
4 Araştırma için uygun deneme metodunun seçimi ve güncel kaynak taraması
5 Araştırmalarda örnekleme ve veri toplama teknikleri ile gözlemlerin yapılışı hakkında genel bilgiler
6 Bilimsel verilerin analizi ve sonuçlarının yorumlanması
7 Güncel literatüre dayanarak araştırma raporunun yazılması
8 Arasınav
9 Etik kavramının önemi, bilimsel araştırma ve yayın sürecinde uyulması gereken etik kurallar
10 Türkiyede’ki araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması, Yükseköğretim Kurulu bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesinin incelenmesi
11 Hakemli dergilere yayın gönderme süreci ve bu süreçteki aşamalar
12 Araştırmalarda fikri mülkiyet, telif haklarının yayıncıya devri
13 Bilimsel çalışma raporlarında yapılan intihaller, makale ve tezlerin benzerlik raporlarının oluşturulması ve raporların değerlendirilmesi
14 Etik ihlallerinin hukuki ve ahlaki sonuçları
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 3 1 3
11 Soru-Yanıt 5 5 25
28 Makale Kritik Etme 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 8 72
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 8 72
54 Ev Ödevi 2 3 6

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537151 Bilimsel araştırmaların planlanma ve yürütülme aşamalarını ve bu aşamalardaki temel kavramları öğrenir
2 1537152 Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak elde ettiği verileri doğru bir şekilde değerlendirebilme, sonuçlarını tartışabilme ve rapor edebilme yetisine sahip olur
3 1537153 Mesleki sorumluluk bilincine ve objektif bir araştırıcı olma özelliklerine sahip olur
4 1537154 Araştırma ve yayım sürecinde uyulması gereken mesleki ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur
5 1537155 Edindiği mesleki ve etik kurallar konusunda farkındalık yaratır ve bunu değişik ortamlarda sorgulama ve savunma becerine sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 5 4 4
2 4 4 5 4 4 4 3
3 5 5 4 3 4 4 4
4 5 5 4 3 4 5 4
5 4 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr