Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ferat UZUN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kevseroğlu K., 2013. Plant Ecology. OMU, Agricultural Fac., lect. Nu: 31. Eser D., 1986. Agricultural Ecology. Ankara Unv., Agr. Fac., Publ. Nu: 975, Ankara Çepel N., 1983. Forestry Ecology. İstanbul Unv., Forestry Fac., Pub. Nu: 3140

Dersin İçeriği

Çeşitli ekolojik faktörlerin (bakteri, böcek hayvan gibi canlı, sıcaklık, ışık, toprak gibi cansız) faktörler) özellikle tarla bitkilerinin büyümesine, gelişimine ve kaliteli ürün sağlanmasına etkileri incelenmektedir

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerine bitki ile çevre faktörlerinin ilişkisini öğretmek. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan tarımsal ürünlerden en yüksek verim ve kalite değerleri elde etmek için çevre faktörlerini dikkate almak. Bölgelere göre en uygun bitki tür ve çeşidinin seçimi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem kavramı, doğal ekosistemler
2 Ekosistemdeki enerji akışı ve biyokimyasal dolaşımlar (Karbon)
3 Biyokimyasal dolaşımlar ( Azot, Fosfor)
4 Tarım ekosistemleri
5 Hava ve hava hareketleri
6 Tarım ve çevre faktörleri - Işık 1
7 Tarım ve çevre faktörleri - Işık 2
8 Tarım ve çevre faktörleri - Sıcaklık 1
9 Ara sınav 9. Ara sınav.pptx
10 Tarım ve çevre faktörleri - Sıcaklık 2
11 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 1
12 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 2
13 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 3
14 Ekolojik faktörler ve çeşit seçimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 12 25 1
28 Makale Kritik Etme 6 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 6 3 18
10 Tartışma 6 3 18
17 Alan Çalışması 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
34 Okuma 8 12 96
54 Ev Ödevi 2 6 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515363 İklim faktörlerinin bitki gelişimine etkisini bilir
2 1515364 Farklı bitkilerin değişik ekolojilerde yetişmesinin/yetişmemesinin sebeplerini bilir
3 1515365 Bir bölgede herhangi bir bitkinin adaptasyonunda dikkate alınacak unsurları bilir
4 1515366 Bitki ekolojinde yabancı otların etkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr