Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali GÜLÜMSER; Prof. Dr. İlknur AYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şehirali, Sezen, 2002. Tohumluk ve Teknolojisi (Yenilenmiş 3. Baskı). İstanbul. Türkiye Tohumculuk Kongresi (I., II., III. ve IV:) Makaleleri Tohumculuk konusunda yapılan yerli ve yabancı çalışmalar

Dersin İçeriği

Tohum, tohumluk ve tohumluk üretimi, tohumluk üretiminde ekolojinin önemi, izolasyon, bakım işlemleri, hasat harman ve muhafaza hakkında bilgi vermek Öğrencilere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonun Kanun ve yönetmelikleri, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemini öğretmek, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi işlemleri hakkında bilgi vermek, çeşit tescili ve önemini öğretmek, Türkiye tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.

Dersin Amacı

Öğrencilere tohum ve tohumluk terimlerinin anlamını kavratmak, bitkisel üretimde kaliteli tohumluğun önemini öğretmek, tohumluk üretim yöntemlerini ve işlemlerini öğretmek, tohumluk işleme, depolama ve dağıtımı konularında bilgi vermek, Öğrencilere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonun Kanun ve yönetmelikleri, tohumluk testleri ve uygulamaları ile kalite kontrolü ve sertifikalandırma işlemini öğretmek, tohumlukların pazara hazırlanması, işlenmesi ve etiketlenmesi işlemleri hakkında bilgi vermek, çeşit tescili ve önemini öğretmek, Türkiye tarımında tohumluk sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de Tohumluk Üretimi, Dağıtımı, İhracat ve İthalatı
2 Bitkilerde Üreme ve Tohum Oluşum, Bitkisel Üretimde Tohumluğun Önemi
3 Tohum Morfolojisi (Buğdaygiller, Baklagiller, Yağ bitkileri vb.), Tohum Fizyolojisi (Durgunluk, çimlenme, tohumun büyüme ve gelişmesi)
4 Tohum Fizyolojisi (çimlenme ve bitki büyüme düzenleyiler arasındaki ilişkiler), Tohumluk Ekolojisi
5 Tohumluk Üretimi (koruma ve izolasyon, tohum yatağının hazırlanması, tohumluk ve aşılanması, ekim zamanı ve yöntemi, ayıklama, yabancı otlar, (tamamlayıcı tozlama, gübreleme ve sulama, hastalık ve zararlıların kontrolu, hasat - harman)
6 Tohumlukların kurutulması, Tohumlukların işlenmesi
7 Tohumlukların Depolanması
8 Tohumculuk Kanunu, Yönetmelik Değişiklikleri Kimler Tohumluk Üretebilir, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu Tarla Kontrolu
9 Laboratuvar Kontrolu Örnek kabulu, çalışma örneğinin elde edilmesi, Fizikesl analiz
10 Ağırlık testleri 1000-tane ağırlığı Ağırlık testleri Hektolitre ağırlığı
11 Tohumluklarda nem analizi Heterojenliğin belirlenmesi
12 Çimlendirme Testleri
13 Çeşit ayırım yöntemleri (Çimlerin incelenmesiyle, sera ya da iklim odasında genç bitkilerin incelenmesiyle, tarla parsellerinde bitkilerin yetiştirilmesiyle, tohumların incelenmesiyle çeşit ayırımı - Fenol testi, potasyum hidroksit testi, peroksidaz testi, elektroforez testi)
14 Vigor (güç, dirilik) testleri (Performans testleri, Baskı (stres) testleri)
15 Vigor (güç) testleri (Biyokimyasal testler) Tohum sağlık testleri
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 5 8 40
21 Rapor Sunma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442120 Tohum ve tohumluk terimlerinin ne demek olduğunu ve bitkisel üretimdeki önemini öğrenecektir
2 1413796 Dünyada ve Türkiye\'de tohumluk ihtiyacı ve üretimi hakkında güncel bilgiler edinmiş olacaktır
3 1421418 Tohumluk üretiminin teknik esaslarını öğrenecektir.
4 1423763 Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyonu ile Çeşit Tescili hakkındaki Kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
5 1426100 Tohumlarda fiziksel ve biyolojik analizleri ve uygulanışını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 5 3 1 2
2 4 3 4 4 3 2 2
3 4 4 3 3 3 2 2
4 5 3 3 2 3 2 2
5 5 3 3 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr