Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Appels, R. et al. 1998. Chromosome Biology. Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-412-02601-5 R. J. Singh 1993. Plant Cytogenetics. CRC Press, Inc. ISBN 0—8493-8656-x J. Synbenga 1992. Cytogenetics in Plant Breeding. Springer-Verlag New York Heidelberg Berlin. ISBN 0-387-52112-7.R. Phillips and C. R. Burnham 1977. Cytogenetics. Dowden, Hutchinson ve Ross, Inc. ISBN Elçi Ş. ve C. Sancak, 2013. Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler. Ankara Üniversitesi Yayınevi. Rencüzoğulları, E., 2010. Sitoloji. Nobel yayın dağıtım.İstanbul.

Dersin İçeriği

Kromozom çalışmalarının tarihçesi, mikroskop kullanmaya giriş, hücre döngüsü, mitoz ve mayoz bölünme, gamet oluşumu, preparat hazırlanması, kromozom morfolojisi ve sayısı, karyotip analizi, kromozomlardan parça kaybı ve eklenmesi, kromozom segmentlerinin reorganizasyonu, polyploidy, aneuploidy, haploidy

Dersin Amacı

Yüksek lisans öğrencilerinin bitki sitogenetiğinin temel kavram ve prensiplerini anlamalarını sağlayarak, bazı temel laboratuar teknikleri konusunda deneyimlerine katkıda bulunmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromozomlarla çalışmanın amacı ve tarihçesi
2 Mikroskop kullanmaya giriş
3 Hücre döngüsü ve mitoz bölünme
4 Mayoz bölünme ve gamet oluşumu
5 Kromozomların yapısı ve gözlenen anormallikler
6 Kromozom sayıları ve poliploidy
7 Kromozom manipulasyonları ve bitki ıslahı
8 Somatik kromozomların gözleminde kullanılan yöntemler
9 Farklı yöntemlere göre preparat hazırlanması ve mikroskop ile inceleme
10 Arasınav
11 Preparat hazırlanması ve mikroskop ile inceleme
12 Preparat hazırlanması ve mikroskop ile inceleme
13 Kromozom sayımı ve morfolojilerinin incelenmesi
14 Karyotip analizi
15 Flow sitometri ve kullanıldığı alanlar
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
10 Tartışma 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 5 3 15
21 Rapor Sunma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 7 42
54 Ev Ödevi 10 4 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533253 Hücre ve organellerini tanıma, stoma incelemelerini geliştirme,
2 1533254 Mikroskop kullanım becelerinin artması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 5 4 4
2 3 4 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr