Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Zeki ACAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Frame, J., 1992. Improved Grassland management. Farming press, Ipswich, UK.309 p.

Dersin İçeriği

Baklagil ve buğdaygil yem bitkilerinin genel karakteristikleri anlatılarak vererek bu bitkilerin yalın ve karışımlar halinde yetiştiriciliği hakkında bilgi verilir. Derste ayrıca yetiştiriciliği yapılan yem bitkilerinden kuru ot ve silaj eldesi de anlatılır.

Dersin Amacı

Öğrencilere yem bitkileri tarımı hakkında bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Baklagil yem bitkilerinin genel karakteristikleri
3 Buğdaygil yem bitkilerinin genel karakteristikleri
4 Buğdaygil yem bitkilerinin besleme değeri
5 Baklagil yem bitkilerinin besleme değeri
6 Baklagil ve Buğdaygil yem bitkileri tarımı üzerinde iklim ve toprak faktörlerinin etkisi
7 Baklagil ve buğdaygil yem bitkisi karışımları
8 Yem bitkisi alanı tesisi
9 Arasınav
10 Yem bitkilerinde gübreleme
11 Yem bitkisi tesislerinde yabancı ot kontrolü
12 Yem bitkilerinde büyüme ve gelişme
13 Yembitkilerinde kuru ot üretimi
14 Yembitkilerinde silaj yapımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
10 Tartışma 10 2 20
15 Gösterme 5 2 10
17 Alan Çalışması 8 3 24
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 5 2 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418361 Tarımı yapılan yem bitkilerini tanır.
2 1421448 Yem bitkilerinin yalın ve karışımlar halinde yetiştiriciliği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1421663 Yem bitkisi yetiştiriciliğinde iklim ve toprak faktörlerinin etkisi hakkında bilgi sahibi olur.
4 1427325 Kaliteli kaba yemlerden kuru ot veya silaj şeklinde fydalanma hakkında bilgi sahibi olur.
5 1529987 Yem bitkilerinin hayvan beslemedeki önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 3 3
2 4 4 4 5 5 4 3
3 5 4 4 4 4 3 3
4 4 4 4 4 5 3 3
5 5 4 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr