Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ferat Uzun *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. M, Tu – 2001. Weed Control Methods Handbook, The Nature Conservancy, 126 p. 2. Aydın, İ., Ayan, İ., Uzun, F.,2008. Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri. Batı Karadeniz Bölgesi (Koordinatör: Yunus Serin). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 466 s., Ankara. 3. Aydın, İ., Uzun, F.,2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. OMÜ, Ziraat Fak.,Ders Kitabı No: 9, 313 s., Samsun.

Dersin İçeriği

Meraların oluşum ve bozulma safhaları. Yabancı otların merada artış sebepleri. Yabancı otların zararları. Yabancı otlar ile mücadele yöntemleri. Mücadele çalışmalarından seçilmiş örneklerin incelenmesi.

Dersin Amacı

Çayır ve meralarda görülen yabancı otları tanıtmak, zararları ve mücadelesi hakkında bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Çayır, mera, mera süksesyonu, meraların bozulması, mera yabancı otları 1. Klimaks mera yapısı, çayır ve meralarda yabancı otlar (Türler, etkileri ve yönetimi ).pdf
2 Yabancı otlar ile mekanik mücadele yöntemleri 2. Mekanik kontrol.pdf
3 Yabancı otlar ile mekanik mücadele örnekleri 3. Mekanik mücadele uygulaması örneği (Centaurea solstitiali).pdf
4 Meralarda otlatma ile yabancı ot mücadelesi 4. Biyolojik kontrol.pdf
5 Meralarda otlatma ile yabancı ot kontrolüne dair örnek çalışmalar 5. Biyolojik mücadele uygulaması örneği (Centaurea solstitialis).pdf
6 Meralarda kontrollü yakma ile yabancı ot mücadelesi 6. Kültürel kontrol.pdf
7 Meralarda kontrollü yakma ile yabancı ot kontrolüne dair örnek çalışmalar 7. Kültürel kontrol örneği (Çoklu hayvan türü ile otlatma).pdf
8 Meralarda klasik biyolojik yöntemlerle yabancı ot kontrolü 8. Mera yabancı otları ile mücadelede herbisit kullanımı.pdf
9 Arasınav 9. Ara sınav.pdf
10 Meralarda klasik biyolojik yöntemlerle yabancı ot kontrolüne dair örnek çalışmalar 10. Herbisit uygulaması örneği (Centaurea solstitialis).pdf
11 Meralarda diğer biyolojik yöntemlerle yabancı ot kontrolü 11. Yakma ile yabancı ot kontrolü.pdf
12 Meralarda diğer biyolojik yöntemlerle yabancı ot kontrolüne dair örnek çalışmalar 12. Yakma uygulaması örneği (Centaureae solstitialis).pdf
13 Meralarda herbisitlerle yabancı ot kontrolü 13. Yabancı ot mücadelesinde entegre yaklaşımlar.pdf
14 Meralarda herbisit ile yabancı ot kontrolüne dair örnek çalışmalar 14. Entegre mücadele örneği.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 6 2 12
17 Alan Çalışması 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 4 6 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 10 12 120

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415851 Çayır ve meralarda yabancı ot problem hakkında bilgi sahibi olur
2 1417369 Çayır ve meralardaki yabancı otları tanır
3 1419892 Çayır ve meralardaki yabancı otlarla mücadele etmeyi öğrenir
4 1515368 Bitki süksesyonu hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr