Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İbrahim AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ., Uzun, F., 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. OMÜ, Ziraat Fak., Ders Kitabı No:9, Samsun. Frame, J., 1992. Improved Grassland Management. Published by Farming Pres Boks. Wharfedale Road, Ipswich IP1 4LG, UK. Gençkan, M.S.,1992. Çayır-Mera Kültürü Amenajmanı Islahı. Ege Ünv.,Ziraat Fak., Yay. No:483, İzmir.

Dersin İçeriği

Bu ders dahilinde gübrelemeden beklenen faydalar, gübrelerin botanik kompozisyona etkisi, gübrelerin verim ve kaliteye etkisi, makro ve mikro gübreler, kireçleme hakkında bilgi verilir.

Dersin Amacı

Bu ders Ziraat Fakültesi lisans üstü öğrencilerine çayır ve meralarda gübreleme ve etkileri hakkında bilgi verir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji akışı ve besin elementi çevirimi
2 Bitki ve hayvanlar açısından minerallerin önemi
3 Bitki ve hayvanlar açısından minerallerin önemi
4 Bitki ve hayvanlar açısından minerallerin önemi
5 Gübre önerisinde dikkat edilecek olan hususlar
6 Gübre önerisinde dikkat edilecek olan hususlar
7 Gübrelemede göz önüne alınacak diğer hususlar
8 Gübrelemenin yararları
9 Ara Sınav
10 Bitki besin elementleri( mikro ve makro)
11 Organik gübreler
12 İnorganik gübreler
13 İnorganik gübreler
14 Gübrelemenin ekonomik maliyeti
15 Türkiye meraları için gübre önerileri
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 10 3 30
17 Alan Çalışması 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 5 7 35
21 Rapor Sunma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1435275 Çayır meralarda gübrelemede dikkat edilecek hususları bilir.
2 1398606 Gübrelerin çayır meralardan elde edilen kaba yemin içeriğine etkisi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1405776 Makro ve mikro besin elementlerinin yemin kalitesini nasıl etkilediğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 3
2 4 5 4 5 4 4 4
3 3 3 4 3 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr