Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İbrahim AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altın,M.,Gökkuş, A.,Koç, A.,2005. Çayır Mera Islahı. T.C. Köyişleri Bakanlığı, Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara. Anonymous, 1998 b. Mera Kanunu. Resmi Gazete. Yayım Tarihi:28.02.1998, Sayı:23272, 11 s., Ankara. Aydın, İ., Uzun, F., 2002. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. OMÜ, Ziraat Fak., Ders Kitabı No:9, 313 s., Samsun. Büyükburç, U., 1999. Mera ve Çayırların Önemi ve Özellikleri. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı. Mera Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı -1-, 137-145, Ankara.

Dersin İçeriği

Çayır, mera ıslahı ve ıslaha karar verirken dikkat edilmesi gereken hususlar, çayır ve mera ıslahının amenajman ile ilişkisi, çayır ve mera ıslahının yararları, başvurulacak ıslah metotlarının seçimi.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; ıslaha ihtiyaç duyulan meraların tespiti, uygulanacak ıslah metotlarının seçimi. Seçilen ıslah metotlarının uygulanması, ıslah ile amenajmanın birlikte ele alınması gerektiğinin kavratılmasıdır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çayır ve meraların tarihçesi
2 Çayır ve meraların önemi
3 Dünyada ve yurdumuzda çayır ve meraların durumu
4 Çayır ve mera yönetiminin tanımı
5 Çayır ve mera yönetiminin bitki fizyolojisi ile ilişkileri
6 Otlatma ve biçmenin hayat formu ile ilişkisi
7 Çayır ve mera yönetiminin bitki ekolojisi ile ilişkisi
8 Doğal vejetasyonun bozulması, bozulmasının nedenleri ve safhaları
9 Ara Sınav
10 Otlatma mevsiminin tanımlanması, otlatma zamanı ve aşırı otlatmanın belirtileri
11 Yurdumuzda otlatma kapasitesi sorunu ve çözüm yolları
12 Üniform otlatmanın tanımlanması ve meralarsa ünifor otlatmanın uygulanması
13 Otlatma sistemlerinin tanımı ve önemi
14 Otlatma sistemlerinin tanımı ve önemi
15 Çayır yönetiminin tanımlanması
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 5 5 25
17 Alan Çalışması 10 3 30
20 Rapor Hazırlama 5 6 30
21 Rapor Sunma 5 7 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429163 Çayır mera ıslahını gerektiren nedenleri bilir.
2 1434771 Çayır mera ıslahının teknik esaslarını bilir ve uygular.
3 1437450 Islah sonrası otlatma sistemleri ve bakım işlemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 4 4 4
2 4 4 5 5 3 4 5
3 3 3 3 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr