Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ferat Uzun *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mera Kanunu Metni 2. Mera Yönetmeliği Metni 3. Mera Yaylak ve Kışlaklar Hakkında Uygulama Talimatları Metni (Mera Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları, Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı ve Ekleri, Genelge, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı) 4. İl Otlatma Planları Valilik Genel Emirleri 5. Hukuka intikal eden anlaşmazlıklarda bilirkişi raporları ve 6. Mera Yaylak ve Kışlaklar hakkında hukuki anlaşmazlıklar (Bakanlıklardan ilgili yazılı dökümanlardan faydalanılır)

Dersin İçeriği

Mera Kanunu, Mera Yönetmeliği ve Mera Yaylak ve Kışlaklar Hakkında Uygulama Talimatları Metni (Mera Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları, Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı ve Ekleri, Genelge, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı), İl Otlatma Planları Valilik Genel Emirleri ve Mera Yaylak ve Kışlaklar hakkında hukuki anlaşmazlıklar (Bakanlıklardan ilgili yazılı dokümanların kavranması)

Dersin Amacı

4342 Sayılı; Mera Kanunu, Mera Yönetmeliği ve Teknik Talimatların kavranması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 4342 sayılı Mera Kanununda yer alan; Amaç, kapsam ve tanımlar (1. Bölüm), Mera yaylak ve kışlakların hukuki durumu (2. Bölüm), 1. Hafta - Türkiye'de mera kanunu uygulamalarının tarihsel gelişimi.pdf
2 4342 sayılı Mera Kanununda yer alan; Tahsis amacının değiştirilmesi (3. Bölüm), Mera yaylak ve kışlakların korunma, bakım ve ıslahı (4. Bölüm) 2. Hafta - Mera kanunu.pdf
3 4342 sayılı Mera Kanununda yer alan; Çeşitli Hükümler (Mera yaylak ve kışlakların korunma, bakım ve ıslahı, Mera yaylak ve kışlak iddiasının ispatı, yararlanma hakkı, Aşırı otlatmanın önlenmesi, Meralardan yararlanma hakkı, ihtiyaç fazlası ürünlerin satılması, Mera yaylak ve kışlaklardan yararlananların yükümlülükleri, Sınır değişiklikleri , 4. Bölüm) 3. Hafta - Mera yönetmeliği.pdf
4 Mera Yönetmeliği Uygulama esasları (Komisyon ve teknik ekiplerin çalışma usulleri, Uygulama normları, Mera yaylak ve kışlakların kiralanması 4.1. Uygulama talimatlari (Mera kanunu).pdf
5 Mera Yönetmeliği Tahsis amacının değiştirilmesi, 5.1. Hafta - Kiralama sözleşmesi MARDİN örneği.docx
6 Mera Yönetmeliği Sınırların işletilmesi, Mera yönetim birliklerinin çalışma usulleri, Göçerlerin mera yaylak ve kışlaklardan yararlanma esasları, Otlanmanın düzenlenmesi 6.1. Hafta - Çankırı’da Mera Kanununa Göre Mera Kiralayıp Islah Yapmanın Ekonomik Hayvancıl
7 Mera Yaylak ve Kışlaklar Hakkında Uygulama Talimatları Mera Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları, 7.1. Hafta - Tahsis amacı değişikliği.pdf
8 Mera Yaylak ve Kışlaklar Hakkında Uygulama Talimatları Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı ve Ekleri (1) 8.1. Hafta - Göçerlerin meralardan yararlanması.docx
9 Mera Yaylak ve Kışlaklar Hakkında Uygulama Talimatları Mera yaylak ve kışlakların kiralanması teknik talimatı ve Ekleri (2) 9. Ara sınav (Midterm exam).pptx
10 İl Otlatma Planları Valilik Genel Emirleri 10. Hafta - Mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma yönetimi esasları.pdf
11 Hukuka intikal eden anlaşmazlıklarda bilirkişi raporlarının hazırlanması 11.1. Hafta - BAYBURT Valilik Genelgesi 2019 - Mera Yaylak ve Kışlakların Kullanımı.pdf
12 Mera Yaylak ve Kışlaklar hakkında hukuki anlaşmazlıklar (Bakanlıklardan ilgili yazılı dokümanlardan faydalanılır) 12.2. GÜMÜŞHANE Valilik Genelgesi.pdf
13 Yazılı ve görsel basında yer alan çayır, mera, yaylak ve kışlaklar hakkındaki haberlerin kritize edilmeleri 13.2. Hafta - 4342 SAYILI MERA KANUNU DEĞİŞİK 14 ÜNCÜ MADDE UYGULAMALARI.pdf
14 Çayır, Mera, Yaylak ve Kışlaklar hakkındaki kurumlar arası yazışmalar 14. Hafta - Mera anlaşmazlıkları.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
10 Tartışma 6 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 6 1 6
28 Makale Kritik Etme 5 10 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 10 10 100
54 Ev Ödevi 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500406 Mera kanunununu bilir
2 1500407 Mera yönetmeliği ve talimatları bilir
3 1500408 Mera Yaylak ve Kışlaklar Hakkında Uygulama Talimatları (Mera Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları, Mera Yaylak ve Kışlakların Kiralanması Teknik Talimatı ve Ekleri, Genelge, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı)
4 1500409 İl Otlatma Planları Valilik Genel Emirleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1500410 Mera Yaylak ve Kışlaklar hakkında hukuki anlaşmazlıklar hakkında bilgi sahibi olunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3 3
4 3 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr