Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hatice Bozoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülümser,a ve ark. 2008. Araştırma ve Deneme Metotları. OMÜ. Zir. Fak. Ders Kitabı:48. Samsun Açıkgöz, N. 1993. Tarımda QAraştırma ve Deneme Metotları. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayın. No:478, 219s. İzmir. Yurtsever, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotları. TOKB Köy Hiz. Gn. Md. Yayın No: 121, no:56, 623s. Ankara

Dersin İçeriği

t testi, X2 testi, F testi, regrasyon ve korelasyon testleri, varyans analiz metodları, çoklu karşılaştırma testleri, problemelerim çözümlenmesi ve yorumlanması öğretilmektedir

Dersin Amacı

Bu ders tarımsal çalışmalarda kullanılacak denemelerin planlanması ve deneme metotlarınının kullanılabilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin tanımı, araştırmalarda istatistiğin kullanılma gerekliliği, tarımsal denemelerde yaygın olarak kullanılan istatistik metotları 1. giriş.pdf
2.tarla denem tekniği.pdf
2 Değişken, veri toplama, örnekleme metotları, frekans dağılımı 4.DEĞİŞKENLER.pdf
Örnekleme Yöntemleri.pdf
3 Varyans, Standart sapma, Standart hata kavramları, Güven Sınırlarının tarımsal denemelerde kullanımı ve örnek soru çözümü örnek soru çözümü 7.tanımlayıcı istatistikler.pdf
4 t testi ve X2 testi kullanılma şartları ve örnek soru çözümü örnek soru çözümü HIPOTEZ_TESTI.pdf
5 Varyans analizi ve varsayımları Varyansanalizivarsayımları.pdf
6 denemelerin planlanması dikkat edilecek hususlar 3.denemelerin planlanması.pdf
7 tesadüf parselleri ve bloklarının kurulma şartları örnek problem çözümü örnek soru çözümü ŞBP1..pdf
ŞBB1..pdf
8 arasınav
9 Latin kare ve faktöriyel düzenlemeler örnek soru çözümü LK1..pdf
FD1.pdf
10 Latin kare ve faktöriyel düzenlemeler ile ilgili örnek problem çözümü örnek soru çözümü LK2.pdf
FD1.pdf
11 Bölünmüş ve bölünen bölünmüş parseller örnek problem çözümü örnek soru çözümü Böl.P1.pdf
12 Şerit ve şerit şerit parseller örnek problem çözümü örnek soru çözümü ŞeritP1.pdf
13 Yer ve yılda tekraralanan denemeler örnek soru çözümü TekrarlananD1..pdf
14 Korelasyon ve regrasyon analizi örnek soru çözümü LinearRegrasyon_DersNotu_6.pdf
Korelasyon_Analizi-Tekli_Regresyon_Analizi-OLS.pdf
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 0 10 1
9 Problem Çözümü 0 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 10 1 10
9 Problem Çözümü 14 6 84
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 6 84

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1535810 Tarla bitkileri ile ilgili problemlerin çözümü için deneme planlayıp yürütebilir
2 1535811 Denemlerden veri alıp bunları değerlendirebilir
3 1535812 İstatistik analizleri yapıp yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3
2 5 4
3 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr