Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İlknur AYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avcıoğlu, R., 1997. ÇİM TEKNİĞİ, Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı. Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova – İzmir. Açıkgöz, E., 1994. Çim Alanlar Yapım ve Bakım Teniği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakülteis, Bursa. Brede, D., 2000. Turfgrass Maintenance Reduction Handbook (Sports, Lawns and Golf). John Wiley and Sons, INC., Canada. 359 p.

Dersin İçeriği

Çim Bitkilerinin tanınması ve çim alanların ekimi, dikimi ve bakımı, farklı ekolojiler için uygun karışımların belirlenmesi, yeşil alan düzenlemelerinde çim alanların düzenlenmesi

Dersin Amacı

Çim bitkilerinin yapısal özellikleri, çim bitkilerinin ve çim örtüsünün kalite ölçütleri, yeşil alanlarda çevresel etmenler ve ekim bakım işlemleri hakkında bilgi vermek, yeşil alan tesislerinin kurulması ve karşılaşacağı sorunları nasıl çözmesi gerektiğini öğretmek, bölgemize uygun yeşil alan önerileri üzerinde çalışmak. Yeşil alan tesisinde kullanılan bitkileri tanımak, - Yeşil alan karışımlarını hazırlama,  Yeşil alanın kullanım amacına göre, karışımda hangi türlerin olması gerektiğine karar verebilmek,  Yeşil alanların kalite ölçütlerini ve bakım işlemlerini öğretmek,  İlimizde bulunan çim alanlardaki yeşil örtülerin incelenip sorunlarının belirlenerek, çözüm önerileri geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çim Bitkilerinin Genel Morfolojik Özellikleri, Çim Alanların Oluşturulmasında Kullanılan Bitkiler, Çim Bitkileri Ekolojisi
2 Çim Ekimi (Ekim öncesi yabancı ot kontrolu, drenaj, toprağın hazırlanması, Gübreleme, toprak fumigasyonu, tohum, tohum karışımları, ekim, sulama, biçim), Çim Bitkilerinin Parçalanma Yoluyla Üretimi
3 İlimizdeki Çim Alanlarında İnceleme ve Uygulama
4 İlimizdeki Çim Alanlarında İnceleme ve Uygulama ve rapor hazırlama
5 Çim Bitkilerinin Kalite Ölçütleri (renk, büyüme ve gelişme hızı, büyüme formu, ezilmeye ve trafik etkisine dayanıklılık), Çim Örtülerinin Kalite Ölçütleri (Üniformite, sıklık, doku, düzlük vb.)
6 Çim bitkilerinin kalite ölçütleri için arazi çalışması (en az 2 adet çim alanda)
7 Çim Alanlarda Bakım İşlemleri (sulama, biçim, gübreleme, Havalandırma, üst kapaklama ve kumlama, keçeleşme ve giderilmesi)
8 Çim alanların bakım işlemleri için arazi uygulaması yapmak ve önerilerde bulunmak
9 Çim Alanlarda Bakım İşlemleri (Hastalık ve Zararlılarla Savaşım), bu konuda bölgelerimizde ayrı ayrı alınabilecek önlemlerin tartışılması
10 Bölgemiz ve Diğer Bölgelerdeki Çim Alan Çalışmaları İçin Bazı Öneriler (karışım oluşturma, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri)
11 Bölgemiz ve Diğer Bölgelerdeki Çim Alan Çalışmaları İçin Bazı Öneriler (karışım oluşturma, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri)
12 Ülkemizde ve Dünyada çim alanlarla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması
13 Ülkemizde ve Dünyada çim alanlarla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması
14 İlimizde çalışılan 2 adet çim alan için sunu hazırlanması ve sunulması
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 8 5 40
17 Alan Çalışması 6 5 30
21 Rapor Sunma 2 12 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 15 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504771 Yeşil alanlarda çim bitkilerinin ve çim alanların önemini öğrenir.
2 1504769 Çim alanların sorunları ve çözüm yollarını öğrenir.
3 1504770 Golf, futbol vb. alanlarda hangi bitki/bitki karışımlarının kullanılacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 3
2 4 3 5 4 4 3 3
3 5 3 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr