Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Selim AYTAÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gomez, A.G. and A.A. Gomez, 1984. Statistical Procedures for Agricultural Research. 2nd Edition. A Wiley-Interscience Publication, Singapore.

Dersin İçeriği

Dersin içeğinde; X² testleri, tek ve çift yönlü istatistiki analizler, tek faktörlü varyans analizleri, çok yönlü varyans analizleri, korelasyon, regresyon ve ortogonal parçalanma, çoklu karşılaştırma testleri

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; tarımsal denemelerde elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmeyi bilgisayar kullanarak yapabilmeyi öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MSTATC paket programının bilgisayarlara yüklenmesi, işletim sistemi ile uyumluluğun sağlanması ve arayüz programlarının kurulması ve çalıştırılması X X
2 Verileri depolama, istenildiğinde verilere ulaşma ve veri transformasyonunun yapılması X X
3 Basit istatistiksel analizlerin MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
4 X² MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
5 t ve z testlerinin MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
6 Tek faktörlü varyans analizinin (Tesadüf parselleri ve tesadüf blokları) MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
7 Tek faktörlü varyans analizinin (Latin kare) MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
8 İki faktörlü varyans analizinin (Tesadüf Bloklarında Bölünmüş parseller) MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
9 İki faktörlü varyans analizinin (Tesadüf Bloklarında Faktöriyel tertip) MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
10 Arasınav
11 Üç faktörlü varyans analizinin (Tesadüf Bloklarında Bölünen Bölünmüş parseller ve Faktöriyel tertip) MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
12 Çoklu karşılaştırma testlerinin MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
13 Şerit denemelerin MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X
14 MSTATC paket programında olmayan deneme desenlerinin manuel olarak oluşturulması ve analizinin yapılması X X
15 Korelasyon, regresyon ve ortognal parçalanmanın MSTATC paket programı yardımıyla çözümlenmesi ve yorumlanması X X

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 3 42
11 Soru-Yanıt 6 4 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456614 Bu dersi alan öğrenciler; bilgisayarda istatistiki paket programlarının çalıştırılması için arayüz programlarını tanır, yükleyebilir ve kullanabilir.
2 1456615 Bu dersi alan öğrenciler; paket program (MSTATC) kullanmak suretiyle tarımsal verileri analiz analiz eder.
3 1456616 Bu dersi alan öğrenciler; paket programlardan elde edilen çıktıları çözümleyebilir ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 5
2 4 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr