Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baydar, H.2016.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi. SÜ Zir. Fak. Yay. Yay No:51. Isparta. 348 s. Baytop, T.1963.Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Yay. Yay. No:1039. İstanbul. 498 s. Baytop, T.1984.Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi.Nobel Tıp Kitabevleri.İstanbul. 480 s. Ceylan, A.1995.Tıbbi Bitkiler I.EÜ Zir. Fak. Yay. Yay No:312.İzmir.140 s. Pils, G. 2006. Flowers of Turkey. Printed in Austria by Friedrich VDV.

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bitkilere tıbbi özellik kazandıran etken maddeler, bitkilerde bulundukları kısımlar, etken maddelerin koku, aroma yada zehir olarak tanımlanmasına neden olan bileşikler işlenmekte, ders arazi ve laboratuvar ağırlıklı işlenmektedir.

Dersin Amacı

Doğal florada bulunan tıbbi, kokulu ve Zehirli bitkilerin tanınması, morfolojik karakterlerinin ve etken maddelerinin belirlenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkilerin tıbbi, kokulu ve zehirli olmalarını belirleyen faktörler (Genotip-morfoloji-çevre faktörleri) + +
2 Etken madde nedir? Değişimine neden olan faktörler nelerdir? + +
3 Arazi çalışmaları ile bitkilerin tanınması ve etken maddenin mevsimsel değişimleri + +
4 Alkoloidler ve alkoloid içeren bitkiler + +
5 Doğal florada alkoloid içeren bitkiler ve tanınması , kültüre alınma yöntemlerinin irdelenmesi + +
6 Terpenler ve terpen içeren bitkiler + +
7 Terpen içeren bitkilerin arazide tanınması, kültüre alınma yöntemlerinin irdelenmesi + +
8 Fenolik bileşikler ve Fenolik bileşik içeren bitkilerin tanınması, kültüre alınma yöntemlerinin irdelenmesi + +
9 arasınav + +
10 Uçucu yağlar ve bileşenleri , bitkilerde değişimleri + +
11 Bitkilerde bulunan koku, aroma verici bileşenler, alkoloidler ve bunların sentez yöntemleri + +
12 Bitkilerde bulunan ve alkoloidlerin analiz yöntemleri + +
13 Bitkilerde bulunan bu bileşenlerin ekonomiye kazandırılma olanaklarının tartışılması, bitkielrden elde edilmiş moleküller ve bunların ilaç sanayisinde kullanım olanaklarının araştırılması + +
14 Doğal florada bulunan bitkilerden elde edilmiş moleküllere dayalı ilaçlar ve etki mekanzimalaı ve dönem sonu genel değerlendirme + +
15 final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 3 15 1
6 Uygulama/Pratik 7 35 1
17 Alan Çalışması 7 35 1
20 Rapor Hazırlama 3 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 3 1 3
10 Tartışma 14 4 56
14 Gözlem 14 2 28
17 Alan Çalışması 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 14 2 28
21 Rapor Sunma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 4 4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504484 Doğal florada bulunan tıbbi, kokulu zehirli bitkilerin farklı gelişme dönemlerinde tanınması
2 1504485 Bu bitkilerin etken maddelerinin belirlenmesi, etki şekillerinin öğrenilmesi
3 1504486 Kullanım amacına göre etken madde-bitki ilişkisinin kurulması ve kültüre alınma yöntemlerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 3 3
2 4 4 4 4 3 4 4
3 3 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr