Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mustafa Tan, Süleyman Temel, 2012 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:246

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Toplam kaliteli kaba yem açığının yanı sıra, kışın ve yaz ortası dönemde hem kaliteli kaba yem açığı doruk noktasına çıkmakta, hem de yeşil yem zinciri kırılmaktadır. Yüksek yaylalar dışında, haziran-eylül döneminde meralarımızda bulunan bitkiler yüksek sıcaklık ve kuraklıktan dolayı ya tümüyle kurumakta veya dormant hale geçmektedirler. Bu nedenle, yaz döneminde çayır meraların verimi oldukça düşmektedir. Kaba yem açığımızın azaltılması amacıyla verimli ve besleme değeri yüksek, doğal floramızda mevcut bazı türlerin yem bitkisi olarak kullanılması gerekmektedir. Hem buğdaygil ve baklagiller familyalarından hem de diğer familyalardan bitkilerin verim ve bazı kalite özellikleri dikkate alınarak yem bitkisi olarak değerlendirilebilirliklerinin tartışılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Horozibiği Bitkisinin Önemli Türleri ve Yayılışları.
2 Hayvan Pancarı Bitkisinin Önemi, Kullanılması ve Besleme Değeri
3 Tuz Çalısı ve Kara Pazı Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması
4 Süpürge Otu ve Yaz Selvisi Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması
5 Brassica Türlerinin Adaptasyonu ve Besleme Değerleri
6 Çayır Düğmesi Bitkisinin Önemi, Besleme Değeri ve Kültürü
7 Adi Aslandişi ve Hindiba Türlerinin Önemi ve Kullanılması
8 Ayçiçeği ve Arı Otu Türlerinin Bitkisel Özellikleri ve Yetiştiriciliği
9 Sinir Otu Bitkisinin Yetiştiriciliği ve Besleme Değeri
10 Ara sınav
11 Polygonum Türlerinin Önemi ve Kullanılması
12 Tarla Sarmaşığı Bitkisinin Önemi ve Kullanılması
13 Ebegümeci ve Semizotu Bitkilerinin Önemi ve Kullanılması
14 Çalı ve Ağaçların Ekolojisi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 10 2 20
16 Alan Gezisi 8 3 24
17 Alan Çalışması 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 5 3 15
21 Rapor Sunma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 7 63

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504608 Yem açığının ve yem açığının azaltılması hakkında bilgi vermek.
2 1504609 Doğal bitki örtüsünde bulunan ve yem amaçlı kullanılabilecek bitkiler hakkında bilgi vermek.
3 1504607 Farklı koşullara uyum sağlayan doğal yem kaynakları hakkında bilgi vermek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 3 2 3
3 5 3 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr