Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ali Kemal AYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mahmadov, R., 2014. Tohumlu bitkilerde sekonder metabolitler. Nobel Akademik yayıncılık ve Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ankara. KAKHIA TAREK I. , 2012. Alkoloid and alkoloid plants. ADANA UNIVERSTY – INDUSTRY JOINT RESEARCH CENTER.

Dersin İçeriği

Tıbbi bitkilerde bulunan, fenolik bileşikler, alkoloidler, terpenik bileşikler, glikozidleri saponinler, uçucu yağ bileşenleri, bunların bitkilerde bulunuş şekilleri, sentezlenmeleri ve analiz yöntemleri ile kullanım alanları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Tıbbi bitki olarak değerlendirilebilecek olan bitkilerde sekonder bileşenlerin tanınması ve ekonomiye kazandırılma yöntemlerinin ortaya çıkarılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sekonder metabolitlerin Tarihçesi, eski uygarlıklardan günümüz tarihine geçirdiği süreç ve gelişmeler/değişimler Sekonder metabolitlerin genel.pptx
2 Sekonder metabolitlerin işlevleri, fonksiyonları, Sekonder metabolitlerin genel.pptx
3 Tıbbi bitkilerde sekonder metabolitlerin bulunma yerleri, oluşum ve değişimine neden olan unsurlar Sekonder metabolit.pptx
4 Sekonder metabolitlerin tıbbi bitkilerde sentez yolları ve tıbbi bitkiler açısından önemi Sekonder metabolit.pptx
5 Terpenler ve terpenoidler , genel özellikleri SEKONDER METABOLİTLERİN TARİHÇESİ2.pptx
6 Terpenler ve terpenoidler , genel özellikleri SEKONDER METABOLİTLERİN TARİHÇESİ2.pptx
7 Uçucu yağlar, bitkilerde üretim şekilleri, bitkiden alınma yöntemleri Uçucu Yağlar.pptx
8 Uçucu yağların kullanım alanları ve tıbbi bitkiler açısından önemi Uçucu Yağlar.pptx
9 Ara sınav
10 Fenolik bileşikler, yapısı, fonksiyonları, sınıflandırılmaları ve tıbbi bitkiler açısından önemi FENOLİK BİLEŞİKLER.pptx
11 Flavonoidler , türevleri, biyosentezi FENOLİK BİLEŞİKLER.pptx
12 tanenler, ligninler, melaninler ve işlevleri Konu 14. Dayanıklılık metabolit 2.pdf
13 Alkoloidler, kullanım alanları, sınıflandırılması, ilaç sanayisinde kullanımı ALKOLOİDLER AZOT İÇEREN SEKONDER METABOLİTLER.pptx
14 Glikozidler ve saponinler, sınıflandırılmaları,bitkilerde dağılımı ve tıbbi bitkiler açısından önemi Bitkidokukltrlerindesekondermetabolitsentezi.pdf
15 Final sınavı Sekonder metabolit.pptx
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 1 14
17 Alan Çalışması 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346213 Tıbbi bitkilerde ikincil bileşenlerin tanınması ve ayrılması
2 1346214 İkincil bileşenlerin analiz yöntemlerini öğrenme
3 1346215 Tıpta ve kozmetikte ikincil bileşen moleküllerinin kullanımını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 3
2 4 2 4 3 3 3 3
3 5 4 5 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr