Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Musa Kavas *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Rekombinant DNA teknolojisine giriş, Bakteriyel genetik materyal ve klonlama, Vektör çeşitleri ve klonlama açısından önemi, Klonlama araçları: Restriksiyon ve Ligasyon, Prokaryotik hücrelere gen aktarımı , Bölgeye özgü ve rastgele mutagenez, DNA kütüphaneleri

Dersin Amacı

Bu derste DNA klonlamanın tüm basamakları ve uygulama alanları ile rekombinant DNA teknolojisindeki güncel konular ve uygulamaları yer almaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rekombinant DNA teknolojisine giriş
2 Bakteriyel genetik materyal ve klonlama
3 Vektör çeşitleri ve klonlama açısından önemi
4 Klonlama araçları: Restriksiyon ve Ligasyon
5 Prokaryotik hücrelere gen aktarımı
6 Bölgeye özgü ve rastgele mutagenez
7 DNA kütüphaneleri
8 Ara sınav
9 Blotlama teknikleri
10 Gen ifadesinin düzenlenmesi
11 Rekombinant tarama metotları
12 E. coli-Bacillus anlatım sistemleri
13 Mayalarda klonlama
14 Bitkilere gen aktarım yöntemleri
15 Gen tarama teknikleri
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 7 2 14
21 Rapor Sunma 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
34 Okuma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413883 Rekombinant DNA teknolojisinin temel ilkelerinin kavranilmasi
2 1418656 Protein ifade sistemlerinin prensiplerinin öğrenilmesi
3 1401702 Blotlama ve rekombinant taramanın temellerine aşina olunmasi
4 1404551 E. coli ve Bacillus sistemlerinin karşılaştırılması için ekspresyon sistemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olunmasi
5 1405335 Prokaryotik hücreler, maya ve yüksek ökaryotlardaki klonlama adımlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 4 5 3 3 4 2 2
2 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2
3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3
4 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 4
5 3 4 2 4 4 4 3 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr