Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ausubel FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Struhl K (2003). Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley & Sons. 2) Sambrook J, Russell DW (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Dersin İçeriği

Mikroorganizmalara gen aktarımının temel prensipleri, kompetan hücre hazırlama, vektörler çeşitleri, restriksiyon enzimleri, klonlamada kullanılan diğer enzimler, transformasyon ve diğer gen aktarım yöntemleri, klonları seçme ve doğrulama teknikleri.

Dersin Amacı

Moleküler klonlamada en çok kullanılan canlılar olan mikroorganizmalara gen aktarılması için kullanılan tekniklerin anlatılacağı bu derste kompetan hücre, vektör, restriksiyon enzimleri, transformasyon ve klonları doğrulama gibi konular detayları ile incelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DNA hazırlığı ve analizi
2 DNA ve RNA’nın enzimatik işlenmesi I
3 DNA ve RNA’nın enzimatik işlenmesi II
4 Polimeraz Zincir Reaksiyonu
5 Plazmitler
6 Bakteriyofajlar
7 Vize sınavı
8 Rekombinat DNA kütüphaneleri
9 DNA dizilerinin Blotlama ve Hibridizasyon ile analizi
10 Hücrelere DNA aktarımı 1
11 Hücrelere DNA aktarımı 2
12 Seçme ve doğrulama teknikleri
13 Özelleşmiş uygulamalar
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
13 Deney 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
36 Rapor 4 4 16
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 6 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538918 Gen transferi teriminin açıklayabilecek
2 1538919 Vektör, konak, kompetan ve transformasyon terimlerini açıklayabilecek
3 1538920 Gen transferi için kullanılan yöntemleri açıklayabilecek
4 1538921 Mikroorganizmaların ve genetik materyalin transfer için hazırlık sürecini açıklayabilecek
5 1538922 Klon seçimi ve doğrulaması için kullanılan yöntemleri açıklayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 2 4 3 2 3 3 2 5
2 3 4 4 2 4 3 2 3 3 2 5
3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 5
4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 2 5
5 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr