Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Musa Kavas *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Plant Biotechnology, Chawla, H.S., Science Publishers Inc., Enfield (NH), Plymouth (UK), 2002. • Genomes, Brown, T.A., Bios Scientific Publishers, US, Canada, 1999

Dersin İçeriği

Genetik olarak değiştirilmiş (transgenik) bitki ve hayvansal organizmaların üretimi ve amaçları, hayvan ve bitki biyoteknolojisi ve genetiği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, Türkiye ve Dünya’da transgenik ürünlerin durumu, transgenik bitkisel besinlerin sağlık, çevre, biyoçeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri, transgenik organizmaların eczacılık, tıp, veteriner ve temel araştırmalar açısından tartışılması, gıda olarak kullanılan transgenik bitkiler, biyogüvenlik, ulusal ve uluslararası mevzuatlar

Dersin Amacı

Genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı ve biyogüvenliği ile ilgili kavramların aktarımı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GDO tanımı
2 GDO sınıflandırılması
3 Gen aktarımı yöntemleri
4 GDOların ekonomideki yerleri
5 Biyogüvenlik tanımı
6 Dünyada biyogüvenlik uygulamaları
7 Türkiyede biyogüvenlik uygulamaları
8 Ara sınav
9 GDOların insan ve çevre üzerindeki etkileri
10 Gıdalarda GDO tanı yöntemleri
11 DNA temelli yöntemler
12 GDO tanısında kit kullanımı
13 GDO tanı teknolojisi
14 GDO tanısı için laboratuvar altyapısı
15 Genel degerlendirme
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
34 Okuma 7 2 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1425800 GDO çeşitlerini bilir
2 1428304 GDO oluşturma yöntemlerini bilir
3 1434540 GDO larla ilgili yasal düzenlemeleri bilir
4 1440857 GDO tanımlama yöntemlerini bilir
5 1445837 GDO 'ların ekonomideki yerlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4
2 4 2 2 3 1 2 4 3 4 2 3
3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4
4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 4
5 3 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr