Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, N Okafor, 1 Edition, Science Publishers, 2007 Fermentation Microbiology and Biotechnology,   EMT. El- Mansi, CFA. Bryce,  AL. Demain, AR. Allman, 2. Edition, CRC Press, 2006 Güncel makaleler

Dersin İçeriği

Rekombinant DNA teknolojileri, omik teknolojileri, mikrobiyal üreme kinetikleri, fermantasyon teknolojisi, rekombinant protein üretimi, protein mühendisliği, direkt mutagenez, biyoremediasyon, PGPR ler, biyomadencilik, biyoyakıtlar, antibiyotik ve aşı üretimi, mikrobiyal insektisitler, alternatif enerji üretimi

Dersin Amacı

Omik çalışmalarının katkılarıyla bitki ve hayvan zararlılarının biyolojik kontrolü için mikrobiyal ajanların geliştirilmesi, virülansı azaltılmış bitki ve hayvan patojenlerinin eldesi, yeni endüstriyel katalizörlerin ve fermantasyon organizmalarının geliştirilmeleri, tarımsal atıklarla kirlenmiş toprak ve suyun biyoremediasyonu için yeni mikrobiyal ajanların geliştirilmeleri vb. konularda bilgi ve uygulamaları öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal Biyoteknolojinin tarihçesi, kapsamı: kullanılan teknikler ve örnekler mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
2 DNA, RNA, protein sentezi, Rekombinant DNA teknolojisi, klonlama, Prokaryot ve ökaryotlarda gen ifadesi ve manipülasyonu mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
3 Omiks dünyası: genomik, proteomik, transkriptomik, metagenomik, metabolomik mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
4 Suşların izolasyonu ve taranması mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
5 Mikrobiyal üreme kinetikleri: kesikli ve sürekli kültür, fermantasyon teknolojisi, biyofilm, immobilize hücreler mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
6 PROTEİNLERİN REKOMBİNANT MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİMLERİ, PROTEİN MÜHENDİSLİĞİ, DİREKT MUTAGENEZ mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
7 Biyokatalizler: doğal enzimler ve varyantları mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
8 Mikroorganizmaların endüstriyel kullanımları: ticari ürünler, biyopolimerler, aminoasitler, etanol mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
9 BİYOREMEDİASYON, ATIK SU ARITIMI, AĞIR METALLERİN UZAKLAŞTIRILMASI, biyomadencilik, biyoyakıtlar mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
10 PGPR’LER, mikrobiyal insektisitler, gut mikrobiyota mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
11 Antibiyotik ve aşı üretimi mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
12 Alternatif enerji üretimi mikrobiyal biyoteknoloji -ders notu.docx,
13 Sunumlar I
14 Sunumlar II

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
7 Laboratuvar 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 10 1 10
48 Sözlü Sınav 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508196 Rekombinant DNA Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama yapabilme
2 1508197 Mikrobiyal insektisitler, PGPR'ler ve bağırsak mikroflorası ile ilgili yapılan biyoteknolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
3 1508198 Mikrobiyal üreme kinetikleri, fermantasyon teknolojisi ve immobilize hücre teknolojisini öğrenme
4 1508199 Protein mühendisliği, rekombinant protein üretimi konularında bilgi sahibi olma
5 1508200 Tarımsal atıkların biyoteknolojide kullanım alanlarını öngörebilme yetisi kazanma
6 1508201 Tarımda mikrobiyal biyoteknoloji uygulamaları konusunda fikir sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 5 5 4
3 4 5 4
4 4 5 4
5 5 5 4
6 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr