Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The prokaryotes, Applied Microbiology and Biotechnology, 4th Ed. Eugene Rosenberg Editor-in-Chief Edward F. DeLong Stephen Lory Erko Stackebrandt Fabiano Thompson Editors, 2013 Springer Güncel makaleler

Dersin İçeriği

Mikroorganzimalar tarafından üretilen primer ve sekonder metabolizma ürünlerinin endüstriyel ölçekli üretimleri, suş geliştirme çalışmaları; klasik ve rasyonel yaklaşımlar, ticari uygulamalar

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere biyoteknolojik ve endüstriyel öneme sahip olan mikroorganizmaların ürettiği metabolitler, biyosentezleri, klasik mutagenez ve rasyonel yaklaşımlar temelinde genetik manipülasyonlarla endüstriyel mikroorganizma eldesi hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal Fizyoloji Mikrobiyal Fizyoloji-I (1).pdf, 18.02.20 Mikrobiyal Fizyoloji-I.docx,
2 Mikrobiyal gelişim ve beslenme MİKROBİYAL GELİŞİM VE BESLENME (1).pdf, MİKROBİYAL GELİŞİM VE BESLENME (1).docx,
3 Mikrobiyal gelişimin kontrolü MİKROBİYAL GELİŞİMİN KONTROLÜ (İNHİBİSYON).docx, MİKROBİYAL GELİŞİMİN KONTROLÜ (İNHİBİSYON).pdf,
4 Mikrobiyal metabolizma mikrobiyal metabolizma.pptx, mikrobiyal metabolizma.pdf,
5 Endüstriyel mikroorganizmalar endüstriyel mikroorganizmalar- fermentasyon sistemleri.doc, endüstriyel mikroorganizmalar- fermentasyon sistemleri.pdf,
6 Fermantasyon sistemleri endüstriyel mikroorganizmalar- fermentasyon sistemleri.doc, endüstriyel mikroorganizmalar- fermentasyon sistemleri.pdf,
7 Fermantasyon sonrası işlemler FERMANTASYON SONRASI İŞLEMLER.doc, FERMANTASYON SONRASI İŞLEMLER.pdf,
8 Bakterilerde heterolog protein üretimi Bakterilerde heterolog protein üretimi .pdf, Bakterilerde protein üretimi.doc, Bakterilerde heterolog protein üretimi.pdf,
9 Ökaryotlarda heterolog protein üretimi mayalarda heterolog protein üretimi.pdf, endüstriyel mikroorganizmalar- fermentasyon sistemleri.docx, MAYALARDA PROTEİN ÜRETİMİ.docx, MAYALARDA PROTEİN ÜRETİMİ (1).pdf,
10 Aminoasit üretimi amino asit üretimi (1).ppt, amino asit üretimi.pdf,
11 Biyoteknolojik enzimler biyoteknolojik enzimler.pdf,
12 Organik asit ve solvent üretimi organik asit ve solvent üretimi.pdf,
13 Yiyecek ve içecek üretiminde bakteriler Yiyecek ve İçecek Üretiminde Bakteriler.pdf,
14 Madenci Bakteriler madenci bakteriler.pdf,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
4 Quiz 14 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
51 Sözlü Sınav 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508181 Birincil ve ikincil metabolizma ve metabolit kavramlarını öğrenme, mikroorganizmalar tarafından üretilen organik asit ve solvent ütretimi, ticariş uyuglamaları, suş geliştirme, genetik manipülasyonlar, fermentasyon teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma
2 1508182 Mikroorganizmalar tarafından üretilen aminoasitler, enzimler hakkında bilgi sahibi olma, ticari uygulamalar, suş geliştirmeye yönelik yaklaşımlar ve teknolojileri öğrenme
3 1508183 Mikroorganizmalar tarafından üretilen farmastötik ürünlerle ilgili genel bilgi ve kavramları öğrenme, bu alanda yapılan manipülasyon çalışmalarını, endüstriyel uygulamaları kavrama
4 1508184 Mikroorganizmaların gıda ve içecek üretimindeki rollerini öğrenme
5 1508185 Biyoremediasyon, ekzopolisakkartiler, mikrobiyal biyofilmler, biyoyakıtlar ve endüstriyel önemleri ve de uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4
2 3 4 4
3 4 5 3
4 4 5 2
5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr