Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Servet KÜTÜKCÜ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cemil Yıldız, (2005), Genel Topoloji, Gazi Kitabevi. Ryzard Engelking, (1977), General Topology, Warszawa. Stephan Willard, (1970), General Topology

Dersin İçeriği

Temel bilgiler, dizi, dizinin kuyruğu, dizinin yakınsaklığı, dizilerin yetersiz kaldığı durum, süreklilik ve dizisel süreklilik, yönlenmiş küme, ağ, Reimann ağı, ağın yakınsaklığı, ağsal süreklilik, ağın kapanış noktası, aşkın ağ, aşikar aşkın ağ, süzgeç, ayrık-atomik-Frechet süzgeci, süzgecin tabanı, bileşen süzgeç tabanı, süzgecin alt tabanı, ağın oluşturduğu süzgeç, süzgece dayanan ağ, aşkın süzgeç ve tabanı, Zorn lemması, süzgecin yakınsaklığı, süzgeç ve süzgeç tabanının kaplama noktası.

Dersin Amacı

Topoloji, Matematiğin diğer dallarıyla iç içe olan bir bilim dalıdır. Burada amaç topolojinin diğer dallarla olan bağlantısını ortaya koymak ve Matematikte yapılacak işe uygun matematiksel yapının (uzayın) üretilmesi olacaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel bilgiler
2 dizi, dizinin kuyruğu, dizinin yakınsaklığı
3 dizi, dizinin kuyruğu, dizinin yakınsaklığı
4 dizilerin yetersiz kaldığı durum, süreklilik ve dizisel süreklilik
5 dizilerin yetersiz kaldığı durum, süreklilik ve dizisel süreklilik
6 ağın yakınsaklığı, ağsal süreklilik
7 yönlenmiş küme, ağ, Reimann ağı
8 arasınav
9 ağın kapanış noktası, aşkın ağ, aşikar aşkın ağ
10 süzgeç, ayrık-atomik-Frechet süzgeci
11 süzgecin tabanı, bileşen süzgeç tabanı, süzgecin alt tabanı
12 ağın oluşturduğu süzgeç, süzgece dayanan ağ
13 aşkın süzgeç ve tabanı,
14 Zorn lemması, süzgecin yakınsaklığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
95863 1467611 Daha önce öğrendikleri üzerine yeni bilgiler koymak
95864 1467614 Dizileri ,ağları ve süzgeçleri topolojik uzaylarda kullanmak.
95865 1467612 Özelliklerine göre uzayları sınıflandırmak.
95866 1467613 Ağdan süzgeç, süzgeçten ağ elde edebilmek
95867 1467615 Uzaylarda yakınsaklık ile sosyal hayatı ilişkilendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
95863 1
95864 2
95865 3
95866 4
95867 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr