Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Hüseyin DEMİR, Yrd.Doç.Dr. Nihat Altınışık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları ile sınır değer Problemleri. Mark A.Pinsky

Dersin İçeriği

Kısmi Türevli Denklemlere Giriş, Birinci Mertebeden denklemler, Bölgeler, Yüzeyler, Denklemlerin Teşkili (Geometrik Örnekler) Keyfi Fonksiyonların Yok Edilmesi, Birinci Basamaktan Yarı Lineer Denklemler (Lagrange Metodu) Birinci Basamaktan yarı Lineer Denklemler için Cauchy Problemleri, Varlık Teoremi, Lagrange Charpit metodu, Non-Lineer Denklemler

Dersin Amacı

Bu ders kısmi türevli denklemlerin teşkilinin yapılması ve yarı lineer, lineer olmayan denklemler için özel metodların öğretilmesini amaçlar

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısmi türevli denklemlere giriş
2 Birinci mertebeden denklemler
3 Birinci mertebeden denklemler
4 Bölgeler
5 Yüzeyler
6 Denklemlerin Teşkili (Geometrik örnekler)
7 Keyfi fonksiyonların yok edilmesi
8 Birinci basamaktan yarı lineer denklemler ( Lagrange metodu)
9 Birinci basamaktan yarı lineer denklemler ( Lagrange metodu)
10 Birinci basamaktan yarı lineer denklemler için Cauchy problemi
11 Varlık teoremi
12 Lagrange Charpit metodu
13 Lineer olmayan denklemler
14 Lineer olmayan denklemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98360 1467737 kısmi türevli denklemler teşkil edilip çözüm yöntemleri öğrenilir
98361 1467734 bölgeler ve yüzeyler öğrenilir
98362 1467735 Lagrange metoduyla çözüm öğrenilir
98363 1467733 Cauch problemleri ve çözümleri öğrenilir
98364 1467736 Lagrange Charpit yöntemi öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
98360 1
98361 3
98362 2
98363 3
98364 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr