Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hüseyin Demir, Prof. Dr. V. Suat Ertürk, Yrd. Doç. Dr. Nihat Altınışık *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Dinamik Sistemin hareket denkleminin düzenlenme yöntemleri; Serbest ve zorlanmış titreşim; Titreşimde mukavemet kuvvetlerinin göz önüne alınması özellikleri; Sonlu elemanlar metodu ile Dinamik analizde sistemin dinamik esneklik matrisinin düzenlenmesi özellikleri, Stabilitesi, Elasto-Plastik çubuk sistemlerin analizi; Sistemin plastik göçme durumu için statik, kinematik ve ekstremal enerji prensipleri; Plastik analizde klasik ve lineer programlama yöntemleri; Çerçeve sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile plastik-limit analizi

Dersin Amacı

Katı Cisimle Mekaniğinin temel kavramları anlatılır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinamik Sistemin hareket denkleminin düzenlenme yöntemleri
2 Serbest ve zorlanmış titreşim
3 Titreşimde mukavemet kuvvetlerinin göz önüne alınması özellikleri
4 Titreşimde mukavemet kuvvetlerinin göz önüne alınması özellikleri
5 Titreşimde mukavemet kuvvetlerinin göz önüne alınması özellikleri
6 Sonlu elemanlar metodu ile Dinamik analizde sistemin dinamik esneklik matrisinin düzenlenmesi özellikleri, Stabilitesi, Elasto-Plastik çubuk sistemlerin analizi
7 Sonlu elemanlar metodu ile Dinamik analizde sistemin dinamik esneklik matrisinin düzenlenmesi özellikleri, Stabilitesi, Elasto-Plastik çubuk sistemlerin analizi
8 Sonlu elemanlar metodu ile Dinamik analizde sistemin dinamik esneklik matrisinin düzenlenmesi özellikleri, Stabilitesi, Elasto-Plastik çubuk sistemlerin analizi
9 Sistemin plastik göçme durumu için statik, kinematik ve ekstremal enerji prensipleri
10 Sistemin plastik göçme durumu için statik, kinematik ve ekstremal enerji prensipleri
11 Arasınav
12 Plastik analizde klasik ve lineer programlama yöntemleri
13 Plastik analizde klasik ve lineer programlama yöntemleri
14 Çerçeve sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile plastik-limit analizi
15 Çerçeve sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile plastik-limit analizi
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468674 Dinamik Sistemin hareket denkleminin düzenlenme yöntemleri
2 1468675 Serbest ve zorlanmış titreşim
3 1468676 Titreşimde mukavemet kuvvetlerinin göz önüne alınması özellikleri
4 1468677 Sonlu elemanlar metodu ile Dinamik analizde sistemin dinamik esneklik matrisinin düzenlenmesi özellikleri, Stabilitesi, Elasto-Plastik çubuk sistemlerin analizi
5 1468678 Sistemin plastik göçme durumu için statik, kinematik ve ekstremal enerji prensipleri; Plastik analizde klasik ve lineer programlama yöntemleri; Çerçeve sistemlerin sonlu elemanlar metodu ile plastik-limit analizi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 1
3 2
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr