Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. İlker ERYILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murray, R.S.,Fourier Analysis, McGraw-HillBookCampany. 1974,

Dersin İçeriği

Fourier serileri Periyodik fonksiyonlar. Noktasal sürekli fonksiyonlar Fourier Serilerinin tanımı Dirichlet Şartları Tek ve çift fonksiyonlar Sinüs ve kosinüs Serileri Parseval özdeşliği Düzgün yakınsaklık Fourier Serilerinin integral ve türevi Fourier Serileri için kompleks notasyonlar. Katlı Fourier Serileri Fourier Serilerinin uygulamaları Gamma Fonksiyonu Beta Fonksiyonu Bazı özel fonksiyonlar ve Asimptotik seriler

Dersin Amacı

Öğrenciye, Fourier analizinin temel kavramlarını ve Fourier serilerini öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fourier serileri
2 Periyodik fonksiyonlar. Noktasal sürekli fonksiyonlar
3 Fourier Serilerinin tanımı
4 Dirichlet Şartları
5 Tek ve çift fonksiyonlar
6 Sinüs ve kosinüs Serileri
7 Parseval özdeşliği
8 Düzgün yakınsaklık
9 Fourier Serilerinin integral ve türevi
10 Arasınav
11 Fourier Serileri için kompleks notasyonlar. Katlı Fourier Serileri
12 Fourier Serilerinin uygulamaları
13 Gamma ve Beta Fonksiyonu
14 Bazı özel fonksiyonlar ve Asimptotik seriler
15 Final Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104254 1467879 Fourier serisi kavramını tanıtmak
104255 1467880 Çeşitli fonksiyon sınıflarının Fourier serisine açılımını öğretmek
104256 1467881 Fourier serilerinin uygulamalarını öğretmek
104257 1467882 Gamma ve Beta fonksiyonlarını öğretmek
104258 1467883 Bazı özel fonksiyonlar ve Asimptotik seriler hakkında bilgi vermek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77088 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 77089 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 77090 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 77091 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 77092 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 77093 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 77094 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 77095 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 77096 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 77087 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 77082 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
12 77086 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
13 77085 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 77084 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 77083 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
104254 1
104255 4
104256 3
104257 3
104258 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr